Til hovedinnhold

Reformene som endrer Norge

OSSnr2_2004_s1liten.jpg

OSSnr2_2004_s1liten.jpg (Foto: Bård Skarra)

Nærpolitireformen, kommunereformen, NAV-reformen - de er i ferd med å forme samfunnsutviklingen. I hvilken retning går vi, spør Unni Hagen, leder i Fagforbundet strategisk stab.

16.11.2016 av Unni Hagen, leder Strategisk stab
Sist oppdatert: 10.01.2019

Nærpolitireformen, på tross av navnet, vil redusere antall lokale lensmannskontor betydelig. 160 av 339 polititjenestesteder er foreslått nedlagt. 27 politidistrikt er redusert til 12. Regjeringas regionreform har også skutt fart denne høsten. I høy hastighet kastes mange viktige samfunnsinstitusjoner rundt - uten at virkninger er analysert, uten å bygge på fakta og erfaring. Dristig, men kanskje helt bevisst? Og med Nav-reformen fortsetter sentraliseringen. Færre NAV-kontor er målet.

Kommunereformen, som er den mørkeblå regjeringens aller mest prestisjefylte reform er inne i en avgjørende fase. Så langt har 81 kommuner vedtatt å bli til 34 nye. I tillegg foreslår fylkesmennene mange tvangssammenslåinger. Dersom regjeringen følger fylkesmennenes anbefalinger vil vi ende opp med 136 kommuner. Både kommune- og regionreform skal behandles av Stortinget våren 2017, og bør være et godt utgangspunkt for å mobilisere for en annen politikk.

Den lange valgkampen er rett rundt hjørnet, og Fagforbundet ønsker å prioritere å se på reformene som er satt i gang. De vil påvirke våre medlemmer både som arbeidstakere og innbyggere. De vil endre det norske samfunnet i en annen retning enn Fagforbundet ønsker. Siden 2014 har vi deltatt i den offentlig debatten. Vi har stilt spørsmål ved faktagrunnlaget reformene bygger på. Det har vært lett å mobilisere fordi det er mye usikkerhet rundt hva sammenslåingene av kommuner vil føre til. Det samme gjelder regiondebatten som fylkene er pålagt å gjennomføre i løpet av høsten.

Innen 1. desember må fylkene fatte vedtak om nye og større regioner. Disse vedtakene skal danne grunnlaget for Stortingets beslutning våren 2017. Regjeringa foreslår å fjerne ni fylker slik at det blir ti regioner. Selv om vi så langt vet lite konkret om oppgaver og tjenester, så vet vi at mye vil bli sentralisert.

På en studietur i Danmark nylig fikk vi innblikk i hvordan tilsvarende reformer har endret det danske samfunnet. Det meste er sentralisert rundt de store byene, periferien og landsbygda ligger øde tilbake. 60 000 boliger til salgs langs den danske vestkysten er et synlig resultat. Uten kommunen er livsgrunnlaget for folk borte. Mer privatisering på alle de offentlige tjenesteområdene, økende fattigdom og dårligere tjenester er andre direkte og indirekte utviklingstrekk. Demokratiet forvitrer og politikerforakten vokser fram. Vi får mange prosesser hvor våre medlemmer skal ivaretas i omstillingsprosesser. Det er vi gode på, og Fagforbundets tillitsvalgte har mye kompetanse å ta med seg i slikt arbeidet.

Kommune- og regionreform er et prioritert hovedområde for Fagforbundet også i 2017. Mye står i spill, og vi vet at vår alternative samfunnsmodell er avgjørende for å bevare den norske modellen. Vi ønsker ikke en utvikling som i Danmark. Vi fortsette derfor med kritiske blikk på regjeringens politikk, samtidig som vi tar aktivt del i de kommunesammenslåingsprosesser som følger av fattede vedtak.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?