Til hovedinnhold

Stortingsvalget må gi oss en ny regjering

De politiske skillelinjene har sjelden vært tydeligere foran ett stortingsvalg. Rekordhøy arbeidsledighet, skattekutt til de rikeste og et storstilt salg og sentralisering av Norge. Vi har en regjering hvor det politiske tyngdepunktet er til høyre for Høyre. Vi har en av de mest høyrevridde regjeringer i hele Europa. Fagforbundets motsvar er vår egen valgkamp, skriver Fagforbundets leder Mette Nord.

10.03.2017 av Mette Nord
Sist oppdatert: 10.01.2019

Jeg er stolt av å være leder i en organisasjon med så sterkt politisk engasjement som Fagforbundet. Gjennom politisk engasjement og kunnskap bidrar vårt tillitsvalgtapparat til å utvikle offentlige tjenester, beholde tjenester i egenregi og ta tjenester tilbake. Bare de siste ukene har våre tillitsvalgte vært med å stoppe privatisering av vann- og avløpstjenester i Flakstad i Nordland og ta tilbake renovasjonen i egenregi i Oslo.

Det viser at vårt politiske arbeid nytter og er nødvendig. Samtidig forteller det oss hvor viktig det er at vi har politikere som hører på oss. På samme måte som Flakstad og Oslo hadde en politisk ledelse som snakket med oss, trenger vi en ny regjering som gjør det samme. Det er da vi kan få til noe.

I år har Fagforbundet avsatt 19 millioner kroner til valgkamp. 9,5 millioner i partistøtte, resten skal brukes til å skape aktivitet i fylker og fagforeninger. 19 millioner kroner er mye penger, men ikke mer enn hva en håndfull av våre medlemmer vil tape bare i pensjon, dersom jobbene deres privatiseres.

Vår demokratiske utfordring er å få folk til å gå og stemme. Det har aldri vært mer viktig enn i år. Vinden fra høyre må snart snu. Det gode fagligpolitiske samarbeidet Fagforbundet har, er et godt utgangspunkt for en samlet arbeiderbevegelse.

Vårt viktigste bidrag i alle valgkamper er dere; Fagforbundets tillitsvalgte. Med hard jobbing skal vi få medlemmer og andre ansatte til å bruke stemmeretten. Det er verdt langt mer, enn det vi gir i økonomisk støtte til partiene. Skal vi få en ny regjering i september, må dere snakke politikk på arbeidsplassene, dere må argumentere og fortelle kollegene deres hva denne regjeringa gjør som ikke er det vi ønsker.

Alle medlemmene våre lever i et lokalsamfunn. De må vurdere hvem som er best til å ta vare på framtida i sine samfunn. Vi skal ha respekt for ulike syn. Det viktigste er at folk bruker stemmeretten. I Fagforbundet er det ikke så mange som stemmer KrF, Høyre, Venstre eller FrP, men vi må gjøre disse oppmerksomme på konsekvensene av valget de gjør.

Fagforbundets viktigste sak i valgkampen vil være arbeidsliv: Nei til privatisering og sosial dumping, styrk arbeidsmiljøloven og retten til hele stillinger. Stortingsvalget 2017 handler om å stoppe Høyre og Fremskrittspartiets sentralisering og salg av Norge. Vi må stoppe privatiseringa og få en regjering som skaper arbeidsplasser. Det handler om retten til en fast jobb. Det handler om rett til å innvirke, påvirke og utvikle egen arbeidsplass. Det handler om kunnskap, og det handler om å ha en lønn man kan leve av, uten å måtte stå med lua i handa.

 

 


Fagforbundet / Jan Lillehamre

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?