Til hovedinnhold

Medlemmene viser vei

(Foto: Bård Skarra)

I forkant av LO-kongressen i mai har vi gjennomført tidenes mest omfattende medlemsdebatt. Nærmere 100 000 av dere har svart, hele tre ganger så mange som under den forrige medlemsdebatten, skriver nestleder i LO, Hans Christian Gabrielsen.

24.04.2017 av Hans Christian Gabrielsen, nestleder LO
Sist oppdatert: 10.01.2019

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor engasjementet blant medlemmene er så stort nå. Arbeidsløsheten er den høyeste på et kvart århundre, andelen folk i jobb går nedover, mens de faste jobbene erstattes av stadig flere midlertidige stillinger.

Svarene fra medlemsdebatten er en kraftig respons til regjeringens både forfeilede og manglende innsats i arbeidslivspolitikken. Kravene fra medlemmene vil også gjenspeiles i de største og viktigste sakene som behandles under LO-kongressen.

De aller viktigste kravene er ja til faste stillinger og kamp mot arbeidsløsheten. Våre medlemmer ser helt klart at regjeringens aller fremste prioritering, skattekutt til de rikeste, kombinert med frislippet av midlertidige stillinger, ikke skaper flere jobber. Tvert imot.

Usikkerheten har blitt større i norsk arbeidsliv mens Høyre og Frp har sittet i regjering. Og regjeringen har vært med på å forsterke dette. Ikke bare har de latt være å bruke ressursene på å skape jobber, de har også skapt utrygghet for dem som er i arbeid.

For hun som får tilbud om midlertidig arbeid, må livet ofte settes på vent. Egen bolig må garantert vente. Høyresidens svar til han som har lyst å gifte seg og få barn, men ikke kjenner på tryggheten med fast, trygg jobb, er at det er flott med frihet og fleksibilitet.

De svarer på folks utrygghet og forventninger til livet med språklige krumspring og ord som forvrenger og tåkelegger. Men 100 000 fagorganiserte har avslørt dem.

Medlemsdebatten viser at arbeidstakere i alle sektorer vil ha garantier for full lønn under sykdom, rett til heltidsstillinger, og sikkerhet for en pensjon på minst 2/3 av sluttlønn. Medlemmene ser at mye står på spill på en rekke områder som betyr mye for dem.

Våre medlemmer vil ha økt bemanning innenfor helse og omsorg, og likelønn mellom kvinner og menn. De vil ha en kraftfull innsats mot sosial dumping og uryddige forhold rundt innleieaktørene.

Vi må mobilisere for å få til alt dette. Det å være fagorganisert er viktigere enn på lenge. Skal vi beholde legitimitet som den største og mest representative arbeidstakerorganisasjonen, må vi beholde og helst øke organisasjonsgraden. Dette blir en sentral oppgave i årene framover for alle de titusener av tillitsvalgte som står på hver dag over hele landet.

Slik kan vi styrke partssamarbeidet og holde fast ved det velorganiserte arbeidslivet som har gitt Norge de gode resultatene. Slik kan vi sammen skape framtidens trygge arbeidsliv, der vi har hånda på rattet i et arbeidsliv som både skaper og tar i bruk morgendagens løsninger.

Kravene fra LOs medlemmer er de samme vi stiller til de politiske partiene før stortingsvalget 11. september. Det blir et veivalg, og et verdivalg, for landet. Sammen skal vi mobilisere for en ny regjering, som har arbeid, fast, trygt arbeid, til alle som jobb nummer én.

 

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?