Til hovedinnhold

Arbeidslivets gull-9806

Soverom 1

Soverom 1 (Foto: Bård Skarra)

Noe av det jeg liker best som LO-leder, er å møte medlemmer og tillitsvalgte landet rundt. Jeg prioriterer det. Dere er blant de 60.000 tillitsvalgte vi har i LO-familiens 26 forbund. Dere er problemløsere og verdiskapere. Dere er ryggraden i vår bevegelse.

05.04.2019 av Hans Kristian Gabrielsen, LO-leder
Sist oppdatert: 01.07.2019

Som tillitsvalgte er dere fagbevegelsens og arbeidslivets gull. Dette har vi i LO tatt konsekvensen av. For å ytterligere styrke tillitsvalgtrollen har LO-kongressen bestemt at 2019 skal være Tillitsvalgtåret i LO.

De tillitsvalgte er vår aller fremste medlemsfordel. Som Margunn Sundve, sosialtillitsvalgt i Industri Energi på Hydro Karmøy. Hun er en medlemmene kan gå og snakke med hvis de sliter med arbeidsmiljø, rus eller psykiske problemer. Eller Julia Johnsen i FO i Tromsø som hver dag tar kampen for at kvinnedominerte yrker ikke skal bli hengende etter, verken lønnsmessig eller i status. En tillitsvalgt kan være både sosialarbeider, kaffekoker, medlemsverver og lønnsforhandler. Noen ganger alle disse rollene på en og samme dag.  Vi har lytteposter i alle deler av norsk arbeidsliv, på nær sagt hver en plass i hele dette langstrakte landet vårt. Det er aktive og godt skolerte tillitsvalgte som trykker på alarmen og sier fra.

Vi må leve med en regjeringserklæring som slår et slag for de uorganiserte. Vi må tåle at også Høyres landsmøte slo et slag for å være uorganisert.  Vårt svar er å organisere enda mer. Vi må øke organisasjonsgraden for å styrke kampkraften vår. Her har de tillitsvalgte en nøkkelrolle. Og vi er på offensiven.  Vi ligger foran skjema med Serviceprosjektet, som har gått målrettet inn i alt fra kjøpesentre til flyplasser og gitt oss flere tusen nye medlemmer.

I høst lanserte vi også nysatsingen LO Selvstendig, for alle dem som – frivillig eller ufrivillig – jobber som selvstendig næringsdrivende eller frilansere. LO vil bli den største arbeidstakerorganisasjonen innenfor alle yrkesgrupper, også dem med høyere utdanning og studentene. Studentprosjektet vi har satt i gang peker i retning av at vi skal klare det.

Når vi nå markerer Tillitsvalgtåret må vi også få fram hva de tillitsvalgte har betydd, og betyr, for utviklingen av det moderne Norge. At partssamarbeidet ute på den enkelte arbeidsplass har drevet fram smartere måter å gjøre ting på.  Å investere i de tillitsvalgte, er den mest lønnsomme investeringen vi kan gjøre for framtida. Vi vet fra LOs tillitsvalgpanel at 60 prosent av de tillitsvalgte føler de står alene i tillitsvalgtjobben. Slik kan det ikke være.

Derfor må jobben vi gjør i Tillitsvalgåret gjøre det lettere, og mindre ensomt, å være tillitsvalgt. Det betyr systematisk jobbing med å styrke de tillitsvalgtes rolle, deres kompetanse og nettverk. Fafo er godt i gang med å se på utfordringene som møter den tillitsvalgte i hverdagen. Den endelige rapporten legges fram i august.

Arbeidet med Tillitsvalgtåret skal gjennomsyre hele organisasjonen, i forbundene, hos LO sentralt, og ute på distriktskontorene og i lokalapparatet. Tillitsvalgtåret 2019 blir bare starten på dette arbeidet. Men dere, når vi løfter i flokk- da får vi til det vi vil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?