Til hovedinnhold

Arbeidslivets gull

Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder.

Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder. (Foto: Fagbladet)

Noe av det fineste jeg får gjøre i jobben som LO-leder er å møte medlemmer og tillitsvalgte landet rundt. Jeg prioriterer bort mye annet for å få flest mulig slike møter i kalenderen min.

26.04.2019 av Hans-Christian Gabrielsen
Sist oppdatert: 19.11.2020

Dere er blant de 60.000 tillitsvalgte vi har, fordelt på LO-familiens 26 forbund. Dere er problemløsere og verdiskapere. Dere er ryggraden i vår bevegelse. Som tillitsvalgte er dere fagbevegelsens og arbeidslivets gull.

Dette har vi i LO tatt konsekvensen av. For å ytterligere styrke tillitsvalgtrollen, har LO-kongressen bestemt at 2019 skal være Tillitsvalgtåret i LO. Tillitsvalgte er vår aller fremste medlemsfordel.

Som Anne-Rigmor Eliassen, som er barnepleier og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet på Helgelandssykehusene. Hun er tillitsvalgt for renholdere, sykepleiere, ambulansesjåfører og mange av de andre yrkesgruppene som trengs for å få et sykehus til å gå rundt, og bruker mye tid på å kjempe for lokalsykehuset.

Eller Margunn Sundve, sosialtillitsvalgt i Industri Energi på Hydro Karmøy. Hun er en de ansatte kan gå og snakke med hvis de sliter med arbeidsmiljø, rus eller psykiske problemer. Hva det skal være.

En tillitsvalgt kan være både sosialarbeider, kaffekoker, medlemsverver og lønnsforhandler. Noen ganger alle disse rollene på en og samme dag.

Vi har lytteposter i alle deler av norsk arbeidsliv, på nær sagt hver en plass i hele landet. Det er aktive og godt skolerte tillitsvalgte som trykker på alarmen og sier fra.

Vi må leve med en regjeringserklæring som slår et slag for de uorganiserte. Vi må tåle at også Høyres landsmøte slo et slag for å være uorganisert. Vårt svar er å organisere enda mer. Vi må øke organisasjonsgraden for å styrke kampkraften vår. Her har de tillitsvalgte en nøkkelrolle.

Vi ligger foran skjema med Serviceprosjektet, som har gått målrettet inn i alt fra kjøpesentre til flyplasser og gitt oss flere tusen nye medlemmer. Sist høst lanserte vi også nysatsingen LO Selvstendig, for alle dem som – frivillig eller ufrivillig – jobber som selvstendig næringsdrivende eller frilansere.

LO har som mål å bli den største arbeidstakerorganisasjonen for alle yrkesgrupper, også dem med høyere utdanning og studentene. Studentprosjektet vi har satt i gang, peker i retning av at vi skal klare det vi har satt oss som mål.

Å investere i de tillitsvalgte er den aller mest lønnsomme investeringen vi kan gjøre for framtiden. Vi har en stor oppgave foran oss. Vi vet fra LOs tillitsvalgpanel at 60 prosent av de tillitsvalgte føler de står alene i tillitsvalgtjobben. Slik kan det ikke være. Derfor må jobben vi gjør i Tillitsvalgåret gjøre det lettere, og mindre ensomt, å være tillitsvalgt. Det betyr systematisk jobbing med å styrke de tillitsvalgtes rolle, deres kompetanse og nettverk.

Arbeidet med Tillitsvalgtåret skal gjennomsyre hele organisasjonen, i forbundene, hos LO sentralt og ute på distriktskontorene og i lokalapparatet. Tillitsvalgtåret 2019 blir bare starten på dette arbeidet.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?