Til hovedinnhold

Framtida er rød og grønn

Valgresultater veksles nå inn i politikk som påvirker oss alle, ikke minst arbeidshverdagen på ulike fronter.

23.09.2019 av Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo
Sist oppdatert: 30.09.2019


Bård Skarra

Valgresultater veksles nå inn i politikk som påvirker oss alle, ikke minst arbeidshverdagen på ulike fronter. I Oslo forhandler AP, SV og MDG når dette skrives. De trenger et støtteparti for å ha flertall, det bør bli Rødt. SP kom inn i bystyret for første gang på tyve år. Alle høyrepartier går tilbake.

Oslo fikk i 2015 et flertall med AP, SV, MDG i byråd og Rødt som støtteparti, etter 18 år som høyresidens utstillingsvindu. Før 2015 var konkurranseutsetting en ledestjerne for byråd utgått fra høyresida. Etter 2015 er skuta snudd og mer er i regi av det offentlige. Viktig opprydning er påbegynt. Fagbevegelsen har bidratt i å danne Oslo-modellene for et seriøst arbeidsliv.

Byrådet har levert på 30 av LO i Oslo sine 46 krav fra 2015. Det pågår et oppgjør med liberalisering og høyrepolitikk i landets største kommune!  Sentrum med SP og MDG beveger seg mot venstresiden. Neste runde blir stortingsvalget i 2021. Vi må da sette sammen viktige biter av vårt demonterte samfunn.

LO i Oslo ber folk ta stilling og velge side. I 2015 anbefalte vi AP, SV, Rødt og SP, i år la vi til MDG, som har vært med å styre byen vår i fire år. Dette er alle partier med politikk på viktige områder som vi kan stille oss bak. Vi prioriterer å nå de som ikke stemmer og få dem til å aktivt velge side. Disse treffer vi med vårt materiell på buss-, tog- og baneknutepunkt, ofte veldig tidlig på morgenen.

Forstår politikerne vår hverdag? Har vi synliggjort at vår kompetanse og erfaringer utgjør viktig verktøy? At vi er avgjørende for å drifte infrastruktur, gi ungene våre like muligheter og gi unge og eldre nok trygghet til å leve gode og meningsfulle liv? Forstår de at vi fungerer best med faste og hele stillinger med tid for læring og refleksjon, med lønn en kan leve av og arbeidstider å leve i, for å ta ansvar, finne løsninger og yte best mulig? Forstår de at medbestemmelse er avgjørende og profittfri velferd den beste organiseringen for samfunnet?

LOs lokalorganisasjoner har en tverrfaglighet som gjør oss til kompetansesentre for samfunnsbygging. Når yrkesgrupper samles og meisler ut sjølstendige faglige krav blir manges hverdager gjenkjent.  Det tar tid å lære opp nye politikere i alle partier og særlig i de som ikke tradisjonelt er «arbeiderpartier». Til gjengjeld får vi kunnskap og utålmodighet for å gjennomføre de omstillinger klimakrisen krever. Våre unge viser engasjement. Det røde i det grønne må veves inn gjennom tett faglig-politisk samarbeid og plattformer som Broen til Framtiden.

Vi kan ikke hvile nå, aldri slippe dem av syne, men komme med forslag og fakta. Fram til 2021 og 2023 må vi foreslå flere av våre medlemmer til partienes nominasjoner. Her trengs flere som har levd i arbeidsvirkelighet! Vi har mange allierte. I Oslo er tilgang til bolig en har råd til en kjempeviktig sak der vi samarbeider med andre. Internasjonal solidaritet og fredsarbeid er bærebjelker som spenner en større himmel over vårt framtidsprosjekt. Vi kommer ikke utenom et fellesskap som er både rødt og grønt enten vi bygger gode lokalsamfunn eller en bedre verden.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?