Til hovedinnhold

Hvem er vi - postfolkene i Fagforbundet

Gerd Øiahals, leder av Fagforbundet Post og finans, og AU-medlem i Fagforbundet.

Gerd Øiahals, leder av Fagforbundet Post og finans, og AU-medlem i Fagforbundet. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Vår historie går helt tilbake til 1881 da 27 postbud en dag i juli samlet seg i Oslo og stiftet Kristiania postbudforening. 

21.09.2020 av Gerd Øiahals, Leder Fagforbundet Post og finans
Sist oppdatert: 19.11.2020

Postkom ble etablert i 2000, men det har vært mange sammenslutninger av ulike forbund og grupperinger i Posten før det. Motivasjonen og bakgrunnen for disse sammenslåingene har alltid vært - «sammen er vi sterke». Vi får til mer - og får større gjennomslag ved å stå sammen. Dette var også motivasjonen for at vi 1. januar 2020 tok steget inn i Fagforbundet.

Vi er medlemmer og tillitsvalgte i en bedrift hvor omstilling og nedbemanning har stått på dagsorden siden midt på 90-tallet. Den gangen var det over 2000 postkontor, mange brevterminaler rundt omkring i landet og post ble distribuert seks dager i uka.

Fra vi etablerte Postkom og frem til at vi gikk inn i Fagforbundet er medlemsmassen blitt redusert fra ca. 30 000 medlemmer til ca. 16 000. 

Folk fikk nettbank og sendte mail, behovet for å gå på postkontoret og i banken ble markant lavere –Postkoms tillitsvalgte forstod at resultatet ville bli færre ansatte både i Posten og i banken. 

Etter børskrakket i 2008 begynte brevvolumene virkelig å falle. Folk og næringsliv sendte mindre post, mengden reklame på papir ble redusert og pengene ble i stedet brukt på digital markedsføring. Vi som forbrukere syntes i større og større grad at det var greit å få regninger og kontoutskrifter i mailboksen og ikke i postkassa.

Kundenes tilgang til - og bruk av - digitale kommunikasjonsplattformer endret vilkårene dramatisk for arbeidsplassene. Selv om pakkevolumet har økt i den samme perioden kompenserer dette for bare en liten brøkdel av det enorme inntektsbortfallet fra brevposten.

I dag har vi tre terminaler som sorterer brevpost. 31 postkontor skal reduseres til seks innen utgangen av 2022. Vi deler ut post 2,5 dager i uka, omtrent 30 prosent av den mengden vi hadde for 20 år siden.

Vår strategi har vært å ta vare på medlemmene, ikke arbeidsplasser som ikke lenger har arbeidsoppgaver. Postkom, nå Fagforbundet Post og finans, har i hele sin historie vært bevisst på at forbundet og de tillitsvalgte ikke skal fornekte virkeligheten – «Vi skal være realitetsorientert», har vært mantraet.

I stedet for å kjempe for å beholde arbeidsplasser som vi visste ikke ville vare, har vi vært opptatt av medlemmene. Hvordan kan vi best mulig ivareta de medlemmene som kommer til å miste jobben?

Vår prioritering ble å få til gode omstillingsavtaler. Selv om noen av kravene satt langt inne å imøtekomme fra ledelsens side, fikk vi det til. Avtalene har gitt folk tid, noen har fått etterutdanning, noen fikk jobb andre steder i Posten og andre fant seg noe helt annet å gjøre.

Vi har vært tidlig ute med informasjon, vært ærlige ovenfor medlemmene og konsekvente i hvordan vi har opptrådd. Vårt krav til arbeidsgiveren har vært tid og penger slik at vi kan finne løsninger for de aller fleste. Det mener jeg at vi har oppnådd. Vi har opplevd at både de som måtte finne seg noe nytt og de som ble igjen har vært fornøyd med jobben som er gjort.

Vårt valg om å ikke kjempe mot vindmøllene, men å kjempe for medlemmene har vært, og er, viktig og riktig.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?