Til hovedinnhold

Må det et virus til?

Det er stort sett kvinner som jobber deltid i Norge. Vi ser deltid i barnehager, skole og fritidsordninger, handel- og servicenæringen, hotell og restaurant, og renhold for å nevne noen. Vi vet at kvaliteten på de tjenestene som utføres blir dårligere når to til tre personer deler på et årsverk.

03.12.2020 av Siv Kjøllmoen, spesialrådgiver i forhandlingsenheten i Fagforbundet
Sist oppdatert: 17.02.2021

Sist nå har vi sett det under koronaepidemien. Villa Skaar Valstad i Eidsvoll, sykehjemmet der alle 23 beboerne ble smittet, og ni beboere døde. Hva var det som skjedde? Og hvorfor klarte de ikke å avgrense smitten? Det kan det være mange årsaker til. Blant annet deler beboerne bad, og sykehjemmet har trange lokaler der det er vanskelig å isolere beboere som har fått påvist smitte.

Men en ting er sikkert – bruken av deltidsansatte både på dette sykehjemmet og de fleste andre sykehjem er med på å gi en større risiko for smittespredning. Smittesporing har avdekket at ansatte har jobbet på institusjoner med smitte, og uten smitte. Det har ført til at smitten har spredt seg raskt videre. 

Også i vårt naboland Sverige sier de det samme. 25. november fikk vi en rapport fra vårt svenske søsterforbund Kommunal. De har gjort undersøkelser for å finne svar på hvorfor så mange har dødd på svenske sykehjem. Blant flere årsaker viser også de til at ansatte jobber på mange ulike steder og dermed sprer smitte. 

Helseminister Bent Høie (H) sier at styringslinjen har vært klinkende klar fra pandemiens start. Han viser til føringer for kommunene om at ansatte bør forholde seg til én arbeidsplass.

Men kjære helseminister, er det så enkelt? Mange av våre medlemmer er økonomisk avhengig av inntekten de får ved å jobbe på flere steder. Hvis ikke kommunene kan tilby de ansatte hele stillinger på et arbeidssted, må de eventuelt kompensere for manglende lønn. Ikke slik mange har fått beskjed om – at de kun har mulighet til å jobbe på ett sted, uten at kommunen fyller opp med vakter på samme sted. 

Deltidskulturen er en av de største likestillingsutfordringene vi har i dagens Norge. Det å utdanne seg til helsefagarbeider er så godt som å frasi seg mulighet til å ha en hel stilling. Riktignok får du mange eks­travakter, som kanskje medfører hel stilling i lønn, men da kan du ikke planlegge fritiden din. Du får ikke lån i banken og hver måned vil du sannsynligvis være bekymret for om du har nok penger til å betale utgiftene dine. Unge helsefagarbeidere står uten mulighet til å kunne kjøpe seg noe sted å bo, fordi de har en usikker inntekt. 

Fagforbundet organiserer helse- og omsorgssektoren med ansatte der sju av ti jobber deltid. Det utlyses omtrent ikke heltidsstillinger for helsefagarbeidere – kun 16 prosent det siste halvannet året. Og dette gjør vi selv om det fører til dårligere ledelse, det koster sannsynligvis mer, belastningene blant de ansatte blir ulik og trivselen på arbeidsplassen dårligere.

Fagforbundet forventer at dette nå blir tatt tak i, og at alle landets kommuner ser nødvendigheten av å organisere disse tjenestene i hele stillinger. Ingen vet sikkert om, eventuelt når vi kan få en ny epidemi!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?