Rent som normalt på sterilavdelingen

Hjelpepleier Sobia Khan jobber på instrumentenheten på sterilavdelingen på Rikshospitalet. For ordens skyld, bildet er tatt før pandemiutbruddet. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Sobia Khan (38) er hjelpepleier og jobber på instrumentenheten på sterilavdelingen på Rikshospitalet i Oslo. Foreløpig er det få endringer i hennes arbeidshverdag. Men hun og kollegene er i beredskap. Det kan jo hende at hennes kompetanse kan brukes et annet sted i disse krisetider.

24.03.2020 av Birgit Dannenberg
Sist oppdatert: 30.04.2020

Oslo Universitetssykehus er satt i gul beredskap. Det betyr, ifølge egne nettsider, «at kriseledelsen innfører tiltak for å kunne møte situasjonen på best mulig måte». Situasjonen det henvises til er selvfølgelig koronavirusutbruddet.

Renhold har høyeste prioritet

Sobias arbeidsoppgave på Rikshospitalet er å kontrollere, pakke og sterilisere instrumenter til bruk i operasjonssalene. Hun er ikke i direkte kontakt med pasientene.

- Hos oss er det vel heller lavere aktivitet enn vanlig, fordi mange operasjoner er avlyst. Ellers jobber jeg i grønn sone, som er steril, så tiltak angående hygiene er uforandret. Hos oss er det selvfølgelig fokus på hygiene hele tiden og renhold har alltid høyeste prioritet.

Det har vært mye snakk om mangel på smittevernutstyr og også sterilavdelingen har gjort en vareopptelling.

- Vi har samlet det gule smittevernutstyret slik at vi vet det er nok til oss alle når vi trenger det. Det er forsvarlig lagret på et rom der det er lett tilgjengelig ved behov. Ellers bruker vi jo vanlig verneutstyr, hansker, briller, forkle, og selvfølgelig håndsprit, hele tiden.

Det er spesielt viktig å beskytte seg når man allikevel må forlate egen grønn sone på Rikshospitalet. Det hender at utstyr må fordeles mellom Oslos forskjellige universitetssykehus på etterspørsel. Nylig opplevde sterilavdelingen på Rikshospitalet problemer med noen maskiner og måtte til Ullevål sykehus for å få utført nødvendige arbeidsoppgaver.

Villig til å jobbe der det trengs

Når det er lavere aktivitet enn ellers, har Sobia og kollegene gjort det helt klart at de ønsker å gjøre en innsats der det trengs.

- Vi er forberedt på en eventuell omplassering og har tilbudt oss å hjelpe til, sier hun.

Er du bekymret?

- Ingen av kollegene har foreløpig testet positivt på smitte. Vi følger råd og tiltak fra myndighetene når det gjelder håndvask og er jo vant med god hygiene over det hele. Vi holder motet oppe.

Koronapandemien preger livet privat også. Sobia har tre barn på fem, sju og ti år. Som helsepersonell med samfunnskritisk funksjon fikk hun heldigvis fort tilbud om barnepass i barnehagen og på skolen.

- Jeg jobber heller ikke skift, men fast på dagtid. Derfor går det bra for oss, sier Sobia.

God tilgang på informasjon

Sobia føler seg godt ivaretatt av ledelsen på Oslo Universitetssykehus.

- Vi får fortløpende og god informasjon. Det kommer oppdateringer på SMS, og vi får tilbud om opplæring i smittevern via e-læringskurs. Dessuten er det bare å spørre, så får vi svar fra fagfolk. Jeg er veldig fornøyd.

Når det gjelder tilgang på relevant informasjon, vil Sobia gjerne gi ros til Fagbladet og deres nyhetsbrev.

- Da skolene og barnehagene stengte, gikk det ut nyhetsbrev om hva det betyr for oss med en gang. Det synes jeg var veldig bra.

Sobia kjenner stolthet over jobben sin og arbeidsplassen. På instrumentenheten har hun 31 kolleger.

- Det er et godt samhold hos oss, vi føler at vi gjør en viktig jobb. Samtidig er det godt å snakke sammen og tulle litt.

;