Til hovedinnhold

Godt oppgjør for personlige assistenter (BPA)

Forhandlingsdelegasjonen fra Fagforbundet i Uloba-oppgjøret. Fra venstre: Britt Øyen, Arne Løseth, Joao Carlos Zukauskas Solemdal, forhandligsleder Odd Haldgeir Larsen og Helge Sørli.

Forhandlingsdelegasjonen fra Fagforbundet i Uloba-oppgjøret. Fra venstre: Britt Øyen, Arne Løseth, Joao Carlos Zukauskas Solemdal, forhandligsleder Odd Haldgeir Larsen og Helge Sørli. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Fagforbundet har forhandlet lønn og revidert tariffavtalen for personlige assistenter og funksjonsassistenter i avtaleområdet Uloba.

10.09.2018 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 10.09.2018

Det gis et generelt tillegg til alle ansatte på 7,80 kroner per time, gjeldende fra 1. juli i år.

Skriv ut og heng opp informasjonsplakat om oppgjøret på din arbeidsplass!

Det er dessuten avtalt en lønnsøkning for neste år. Fra 1. juli 2019 gis et generelt tillegg til alle ansatte på 2,00 kroner per time. 

Fra 1. juli 2019 er minstelønn for personlige assistenter 182,55 kroner. Det utgjør 337.000 kroner i full stilling.

Minstelønn for personlig assistent er nå 180,55 kroner per time, kr 333.300 i full stilling.

Forbedret pensjon

Det er samtidig forhandlet fram en forbedret pensjonsordning. Det blir opptjening fra første krone - og det gjelder fra 1. januar 2019. Det er ingen krav til stillingsstørrelse og lengde på ansettelsestid. 

Det ble også enighet om:

  • Ved fast eller midlertidig ansattes død gis det etterlønn i tre måneder, tilvarende tre måneders historisk lønn, til pårørende.
  • Partene skal arbeide for heltidskultur.
  • Den samlede rammen for tariffrevisjonen 2018 i Uloba er i tråd med arbeidslivet for øvrig. 

Fagforbundet har forhandlet med Independent Living Norge SA (Uloba) om tariffrevisjon for 2018.

Signert enighetsprotokoll fra forhandlingene med Uloba

Vedlegg til protokollen fra forhandlingene med Uloba

Oppgjøret går nå til uravstemning. Svarfrist for Fagforbundets medlemmer 10. oktober 2018.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?