Til hovedinnhold

Søksmålet mot Aleris går som planlagt

Forbundslederen er ganske oppgitt over at tilsyn ikke ønsker å utføre tilsyn.

Forbundslederen er ganske oppgitt over at tilsyn ikke ønsker å utføre tilsyn. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Til tross for at tilsynsmyndighetene sier nei til å etterforske Aleris, påvirker ikke det selve søksmålet fra forbundets 26 medlemmer. Rettsaken går som planlagt fra 7. januar til 26. mars.

04.10.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 08.04.2021

Fagforbundet har anmeldt Aleris for mulige skatte- og avgiftslovbrudd, arbeidsmiljølovbrudd, bedragerier, dokumentfalsk og narkotikalovbrudd.

Fagforbundets leder Mette Nord er skuffet, og ikke lite overrasket.

– Det er oppsiktsvekkende at de ikke føler at de bør gå inn i en sak som både går på forsvarlig helsehjelp, lønns- og arbeidsvilkår og skatter og avgifter.

Arbeidstilsynet har ansvar for at det norske arbeidslivet er i henhold til lover og regler.
Hva skal da til for at vi får et tilsyn som ivaretar både arbeidsfolk og brukerne av tjenestene? spør Nord. Hun mener anmeldelsen bygger på godt dokumenterte og alvorlige forhold. 

Dette er saken

Fagforbundet står bak 26 medlemmer som har saksøkt Aleris Ungplan & BOI (Aleris). De 26 har vært – og er – omsorgsarbeidere med ansvar for mennesker med problemer knytta til rus, psykiatri og nedsatt funksjonsevne.

Aleris har engasjert dem som selvstendig næringsdrivende «konsulenter», selv om de har utført arbeid som i et ordinært arbeidsforhold. Sånn har Aleris omgått arbeidsmiljølova. Selskapet har tatt fra omsorgsarbeiderene retten til regulert arbeidstid, overtidsbetaling, sjukelønn, pensjon og vern mot oppsigelse og annen urimelig behandling fra arbeidsgiver.

Aleris har tjent store penger på å behandle medarbeiderne som selvstendig næringsdrivende, også ved at de ikke har betalt arbeidsgiveravgift.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?