Til hovedinnhold

Nå kan ansatte ta fagbrev på jobben - med full lønn

Tilbake til skolebenken - på jobben!

Tilbake til skolebenken - på jobben! (Foto: Illustrasjon, Titti Brun)

Fagbladets sak om fagbrev på jobben skapte et enormt engasjement da Fagforbundet delte den på Facebook. Mange har praktiske spørsmål, som for eksempel om de må ha fast jobb for å gjøre det. Her får du vite alt du trenger, så du kan svare medlemmer som lurer på noe, eller tipse dem som ikke vet om muligheten. Ordningen gjelder ufaglærte ansatte på alle arbeidsplasser i Norge.

09.11.2018 av Informasjonsavdelinga - Kilde: Fagbladet
Sist oppdatert: 11.08.2021

Mange voksne som ønsker å ta fagbrev har lagt bort drømmen fordi økonomiske forpliktelser ikke tillater å leve på en lærlinglønn. Den nye ordningen betyr at du beholder lønna mens du tar fagbrev. Ordningen gjelder ufaglærte ansatte på alle arbeidsplasser i Norge.

Målgruppe for den nye ordningen er voksne som har fullført grunnskolen, har noe praksis fra lærefaget, men behov for veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.

Fylkeskommunen tar imot søknaden om opplæringskontrakt for fagbrev på jobb

I mai vedtok Stortinget loven om den nye ordningen "Fagbrev på jobb", nå er også formalitetene i orden og fylkeskommunene plikter å ta imot søknaden om en opplæringskontrakt. Allerede etter ett år i jobb kan du og arbeidsgiver søke fylkeskommunen å lage en opplæringsavtale som fører til fagbrev. Når ansatte og arbeidsgiver er enige, kan de ta kontakt med fylkeskommunen.

13 Spørsmål og svar om fagbrev på jobb

1. Hva er en kontrakt om fagbrev på jobb?

Kontrakten garanterer veiledning og opplæring som må til for å kunne gå opp til selve fagprøven. Du må regne med egeninnsats. Fagbrev på jobb stiller de samme kravene til kompetanse i faget, eksamen og fagprøven som for lærlinger eller praksiskandidater. Før du melder deg opp til fagprøven må du opp til en teoriprøve (fem timers skriftlig eksamen).

2. Hvor lang tid tar det å få fagbrev på jobb hvis jeg jobber fulltid?

Vanligvis fire år, inklusive opplæringsåret. Samlet krav til praksistid og opplæring før fagprøven skal ta utgangspunkt i lengden på lærefaget. For de fleste fagene vil det si fire år i heltidsstilling.

3. Gjelder det alle fagbrev?

Ja.

4. Må jeg ha fast jobb?

Nei. Ordningen krever ikke at du har fast jobb for å inngå en kontrakt, men kontrakten faller bort dersom arbeidskontrakten din faller bort.

5. Hva er forskjellen på praksiskandidat og fagbrev på jobbkandidat?

Tidligere måtte du samle fem års praksis før du kunne gå opp til den teoretisk og praktiske fagprøven. Da tok du fagbrev som praksiskandidat. Den ordningen fortsetter som før. Som praksiskandidat tar du fagbrevet som privatist.

Her skiller den nye ordningen seg ut. Fagbrev på jobb er en opplæringsordning.

6. Hvor lenge må jeg ha jobbet for å søke?

Du må være i jobb og ha minimum ett års allsidig praksis i det faget du ønsker å gå opp til fagprøven. Dersom du jobber deltid, må du dokumentere tilsvarende ett års praksis.

7. Hvordan finner jeg ut hvor mye praksis jeg har?

Du må ha dokumentert tidligere arbeid og annen relevant praksis. Du får hjelp av fylkeskommunen til å vurdere din realkompetanse.

Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

8. Hvis jeg fra før har begynt på fagbrev på videregående, teller det?

Ja, første og andre året på videregående teller i fratrekk på praksistiden, dersom de er innenfor området du nå vil ta/fullføre fagbrev.

9. Må jeg ta videregående fag som norsk, matte og engelsk?

Nei, det er ikke krav om å ta fellesfagene i videregående opplæring. Ordningen legger vekt på opplæring i grunnleggende ferdigheter i tilknytning til arbeidsoppgavene som skal utføres. Vær oppmerksom på at fordi du ikke har fellesfagene fra videregående, kan du ikke søke direkte videre til høyskoler (Y-veien), men du kan studere videre på fagskoler.

10. Må jeg ha praksis fra andre arbeidsplasser?

Nei, du må ikke ha praksis fra forskjellige praksisplasser, den regelen ble avskaffet for flere år siden.

11. Hva gjør jeg for å komme i gang med fagbrev på jobb?

Snakk med din arbeidsgiver, sammen søker dere fylkeskommunen om å få en kontrakt om fagbrev på jobb. Kontrakten må ha en minstetid på ett år, som er opplæringsåret.

12. Hva med lønna?

Du beholder din lønn i opplæringsperioden. Etter bestått fagprøve har du rett til lønn som fagarbeider når kompetansen er relevant for stillingen og arbeidsoppgavene.

13. Hvordan melder jeg meg opp til eksamen?

Etter at opplæringen er gjennomført, melder lærebedriften/arbeidsgiver eller skolen deg til fagprøven. Etter bestått får du fagbrev som kandidat til fagbrev på jobb.

Kilde: Fagbladet, Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?