Til hovedinnhold

Aleris setter arbeidsmiljøloven på spill

beskrivende felt

beskrivende felt (Foto: Fagforbundet / Nils Fredrik Hansen)

En av årets viktigste saker for Fagforbundet starter i Oslo Tingrett 14. januar. 24 av våre medlemmer har gått til massesøksmål mot den private omsorgstilbyderen Aleris Ungplan BOI for retten til å være arbeidstakere, med den beskyttelsen som følger med.

09.01.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 09.01.2019

I dag er de konsulenter og var nødt til å registrere seg som selvstendig næringsdrivende og inngå oppdragskontrakter med selskapet. Dette er svært utbredt i bransjen og utfallet av saken kan få store positive eller negative konsekvenser. 

– Aleris-saken er så omfattende at det er satt av tre måneder til rettsaken. Vi mener at de 24 medlemmene våre har blitt utsatt for rundt 20.000 brudd på arbeidsmiljøloven bare de siste tre åra sier forbundsleder Mette Nord.

Løsarbeider eller arbeidstaker

Som selvstendig næringsdrivende har man ikke krav på verken sykelønn, pensjon eller overtidsbetaling. Regulert arbeidstid er det heller ikke; I retten vil vi få høre historier fra flere av saksøkerne om urimelige arbeidsforhold og arbeidstid.

Slik type virksomhet rammer ikke bare de som jobber der, men også brukerne som er personer med problemer innenfor rus og psykiatri eller har nedsatt funksjonsevne. Til Klassekampen 9. januar uttalte Nord følgende:

– Aleris mener at arbeidsgiverne selv skal ha frihet til å bestemme om de skal bruke løsarbeidere eller fast ansatte arbeidstakere. Det vil gi et styrkeforhold mellom dem som skal få utført en jobb, og dem som skal gjøre den, der de som skal gjøre den har ingen rettigheter.

Kan få dramatiske konsekvenser for arbeidstakere

Utfallet av saken kan få store positive eller negative konsekvenser. Dersom Fagforbundets medlemmer vinner vil dette bidra til økt trygghet for mange av de selvstendige næringsdrivende i bransjen som også kan kreve fast ansettelse og rettigheter som arbeidstakere. Aleris hevder derimot at EØS-avtalen ikke tillater norsk rett å bestemme hvorvidt Fagforbundets medlemmer er å anse som arbeidstakere.

– Dersom retten skulle komme fram til at Aleris har rett, vil det få dramatiske konsekvenser for norsk arbeidsliv. Da vil arbeidsmiljølova bli satt ut av spill, og norske arbeidsgivere kan bruke selvstendig næringsdrivende istedenfor ansatte, sier Nord i forkant av rettsaken.

Forbundslederen mener dette vil kunne få store konsekvenser for synet på EØS-avtalen i Fagforbundet og i LO.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?