Til hovedinnhold

Helsefagarbeidere trengs i sykehus

Torhild Wibe jobber som avdelingssykepleier i Vestre Viken helseforetak.

Torhild Wibe jobber som avdelingssykepleier i Vestre Viken helseforetak. (Foto: Geirmund Jor)

– Skal vi løse framtidas behov for bemanning i sykehusene, da har vi ikke noe valg. Vi må jobbe på en annen måte. Folk må gjøre det de har best kompetanse til, sier prosjektdirektør ved Oslo universitetssykehus, Lena Gjevert.

11.03.2019 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 22.03.2019

Kraftsalven kom fra en av de to innlederne på årets sykehuskonferanse. De snakket om helsefagarbeidere i spesialisthelsetjenesten. Begge var bedt om å si noe om sine erfaringer med lærlinger og helsefagarbeidere i sykehusene. 

Det haster å få inn nye lærlinger

Lena Gjevert er prosjektdirektør ved Oslo Universitetssykehus og har lang erfaring som leder i helsevesenet.

– Helseforetakene må få flere lærlinger, og det haster. Mange av dem som i dag jobber som hjelpepleiere begynner å bli godt voksne. Hvordan skal vi ta oss av og forme framtidas arbeidskraft? Nøler vi lenge nok, så har plutselig de med mest erfaring blitt pensjonister. De er de gode rollemodellene for framtidas arbeidstakere, sa hun.

Ny oppgavefordeling

– Men det gjør vondt. Det er utfordrende å måtte innrømme at noen andre med et annet fag kan gjøre minst like god jobb som deg. Vi får stadig henvendelser om å omdefinere stillinger til sykepleierstillinger. Det er jo ikke bærekraftig. Vi vil aldri kunne utdanne nok sykepleiere til å dekke framtidas bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten med bare sykepleiere, slår Gjevert fast.

Dyktige nok på legekontoret, men ikke på sykehuset?

Hun fortalte om oppstart av et trainee - prosjekt. Det ble opprettet fem stillinger som skulle gi kompetanseheving og sertifisering, og som igjen ville gi personene nye oppgaver som har vært forbeholdt sykepleiere.

– Vi må våge å se yrkesgruppenes arbeidsoppgaver og respektere hverandre. Det er plass til alle.


Geirmund Jor

Lena Gjevert snakker med Torhild Wibe.


 Lena Gjevert kastet også ut en aldri så liten brannfakkel.

– Hvordan kan det ha seg at helsefagarbeidere og helsesekretærer løser mange oppgaver på for eksempel et legekontor? Oppgaver som de ikke får gjøre i sykehusene? Vi tenker feil, sa Lena Gjevert.

– Fy flate så flinke de er! Neste taler på lista er Torhild Wibe. Hun jobber som avdelingssykepleier i Vestre Viken helseforetak, nærmere bestemt på Drammen sjukehus. Wibe fortalte at om lag tjue prosent av arbeidsstokken på ca. femti årsverk er hjelpepleiere/helsefagarbeidere.

Nye tanker er viktige

– Vi tar inn en eller to lærlinger hvert år og former på den måten framtidas helsevesen. De fleste lærlinger er unge, kanskje atten – nitten år. De tenker annerledes og har nyttige motforestillinger. Det bidrar til at vi utvikler oss.

– Vi vil beholde helsefagarbeideren. Vi vil ikke bare gi dem læreplass, men også en jobb etter endt læretid. Men også Wibe ser at det er skjær i sjøen.

– De kan ikke gjøre alt, men da må vi gjøre dem i stand til å løse flere oppgaver. Også I Drammen jobber de med sertifisering til stadig nye oppgaver. Vi må alle gjøre det vi er best til. Det er den eneste veien for å kunne løse oppgavene våre i framtida, avsluttet Torhild Wibe.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?