Til hovedinnhold

Ny veileder om hovedavtalen i KS skal hjelpe tillitsvalgte

Pressemld ingressbilde

Pressemld ingressbilde

KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne har i fellesskap laget en veileder til hvordan de mener de mest sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen kan, og i noen tilfeller, skal forstås.

29.03.2019 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 29.03.2019

– Den skal være til hjelp for de tillitsvalgte. Vi håper dette kan være et bidrag til enda bedre prosesser og sikre partenes medbestemmelse i kommuner og fylkeskommuner, sier leder av forhandlingsenheten, Tone Faugli.

Fagforbundet oppfordrer de lokale parter på alle nivå i kommunene og fylkeskommunene til aktivt å bruke denne veilederen i det lokale partssamarbeidet.

Definisjoner, samhandlingsformer, tillitsvalgtordningen, frikjøp, partssammensatt utvalg og permisjoner er noen av temaene i veilederen. Den inneholder også praktiske råd.

Veilederen er interaktiv og kan lastes ned her.

Hovedavtalen er en rammeavtale som gir de lokale partene relativt stor frihet til finne gode og hensiktsmessige måter å samhandle på. Flere av bestemmelsene i avtalen gir rom for tolkning, hvor det ikke er mulig å gi helt presise svar på hvordan bestemmelsen(ene) skal forstås. Veilederen skal bidra til en god praktisering av hovedavtalen i den enkelte kommune/fylkeskommune/virksomhet. Den er ikke ment som en tolkningsbeskrivelse.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?