Til hovedinnhold

Kommunene må være rustet til å være ansvarlige arbeidsgivere

(Foto: Privat)

Nå velger mange sin arbeidsgiver for de neste fire årene. La oss sørge for at det er en arbeidsgiver som er på lag med arbeidstakerne og de som er avhengig av tjenestene i kommunen, skriver Karin Andersen (SV), leder i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, i OSS-kommentaren.

20.08.2019 av Karin Andersen (SV), leder i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget
Sist oppdatert: 19.11.2020

Før sommeren vedtok Stortinget kommunebudsjettet for 2020. Det gikk stille for seg, som det alltid gjør. Knapt en journalist var å se på pressebenken i Stortinget, mens mange hundre milliarder ble flyttet på. Kommuneøkonomien, et av de største områdene i statsbudsjettet, er ikke sexy. Det skaper ikke store overskrifter i landet. Men det burde det. Det er her de store løftene i velferden gjøres.

Regjeringen snakker som om den utvikler landet og øker velferd og velstand. Sannheten er at de kutter og strammer inn, helt i det stille. I velferden din, i lokalsamfunnet ditt, og i arbeidshverdagen din.  

Regjeringen sier for eksempel at de er bekymret over deltidstallene i helse- og omsorgssektoren – de vil bare ikke selv løfte en finger for å gjøre noe med det. Vi trenger mer penger til å gjøre det som trengs innenfor helse og omsorg, og det kommer til å koste fordi det krever flere ansatte. Da kan de som trenger god omsorg og deres pårørende tas godt vare på, og de ansatte få tid til å gjøre jobben sin slik den skal gjøres. Dette løftet kan og må vi gjøre, for barn og eldre, og alle heltene i skole og omsorg. 

Regjeringen vil ikke gi dette løftet.  

Å ha nok folk på jobb koster selvsagt penger. I alt for mange kommuner melder lærere og ansatte innenfor helse og omsorg at dagene ikke strekker til. Regjeringens budsjett har ikke ambisjoner for dem, for skolebarna, de pleietrengende og de eldre.  Kommunene må være rustet til å være en ansvarlig arbeidsgiver for alle de ansatte i kommunene. 

Alt for mange mangler fast jobb og tusenvis av folk i norske kommuner får ikke hel stilling. Samtidig vet vi at norske kommuner leide inn vikarer i helse- og omsorgssektoren til over en milliard i fjor. Vi må ha politikere som satser på de ansatte og velferdstjenestene.

Gjennom de fem siste årene har regjeringen funnet stadig nye måter å stramme inn i velferds-Norge. Vi ser et systematisk mønster der livreima strammes, ansatte må løpe raskere, og det slås alarm om behovet for mer ressurser. 

Samtidig har regjeringen klart å skjule kuttene på snedige måter. De er vanskelige å forklare, vanskelige å klage på og vanskelige å peke ut. Derfor slipper regjeringen unna. Det har vi lyst å få en slutt på.

I et moderne lokalsamfunn må det være høy kvalitet på barnehager, skoler, helsetilbud og kulturtilbud. Og kvalitet koster. Det er derfor SV mener kommuneøkonomien må styrkes.  Vi gir over fem milliarder mer enn regjeringen i vårt alternative budsjett for 2019. 

God velferd koster penger som regjeringen ikke er villig til å betale. De vil heller gi bort titalls milliarder i skattekutt til de aller rikeste. For SV er dette et verdivalg å gjøre motsatt. Vi vil satse på fellesskapet i kommunene for dem som trenger fellesskapet mest. Og vi vet at det koster. Det som er verdt mye, gjør ofte det. 

 

 

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?