Til hovedinnhold

Fagbevegelsen må gå i bresjen for en radikal og rettferdig klimapolitikk

Illustrasjonsbilde fra kampanjen Klimabrølet, som Fagforbundet var en del av.

Illustrasjonsbilde fra kampanjen Klimabrølet, som Fagforbundet var en del av. (Foto: Klimabrølet)

Fagforbundet tar initiativ overfor LO og de andre LO-forbundene for å skape en klimapolitikk som er til beste for innbyggerne, arbeidsfolk og framtidige generasjoner. Fagbevegelsens klimapolitikk må være radikal og rettferdig.

19.09.2019 av Uttalelse fra Fagforbundets landsstyre
Sist oppdatert: 19.09.2019

Fagforbundets landsstyre er sterkt bekymret over at myndighetene gjør for lite for å hindre klimaendringer og motvirke konsekvensene av dem. Denne høsten har vi allerede sett ekstreme nedbørsmengder og flom flere steder i landet. I fjor sleit norske bønder med dårlige avlinger på grunn av tørke, mens sommeren 2017 var preget av ekstremnedbør og elver som gikk over sine bredder. Disse tegnene tyder på at klimaendringer ikke er noe som kanskje kommer, men ei klimakrise som vi står midt oppe i.

Kommuner må rustes bedre til ekstremvær

I åra framover må vi i Norge ruste oss til mer ekstremvær. Fagforbundets medlemmer som jobber med vann og avløp over hele landet, gjør en stor innsats for å redusere skadene av klimaendringene, men har for små ressurser. Medlemmene våre i akuttberedskapen, helse og omsorg må trå til når liv og helse står på spill. Klimakrisa vil prege oss i større grad både som innbyggere og arbeidstakere. Derfor må vi styrke beredskapen i alle landets kommuner, ikke bygge den ned.

De med sterkest rygg må bære den tyngste børa

Fagforbundets landsstyre mener at LO og LO-forbundene må gå i bresjen i klimasaka: Vi må utvikle en politikk som gir reelle kutt i utslippene, samtidig som tiltakene er sosialt rettferdige. Fagforbundet ønsker at det også benyttes positive virkemidler for å skape endring. Likevel er vi kritiske til at klimapolitikkens økonomiske gulrøtter går til de mest velstående, mens de med tynnere lommebok blir tilbudt pisken. Diskusjonene om elbil-subsidier og bompenger viser at prinsippet om at «forurenser betaler» har svakheter. Klimapolitikken må bli slik at de med sterkest rygg bærer den tyngste børa, også fordi det er de med de høyeste inntektene som har de største klimafotavtrykkene.

Grønne arbeidsplasser

Det grønne skiftet må være rødt og rettferdig, og det må skape arbeidsplasser. Fagbevegelsen må gå i bresjen for at staten fører en aktiv næringspolitikk som drar nytte av kompetansen i olje- og gassnæringa, og som får på plass nye jobber til erstatning til dem som etterhvert vil forsvinne i denne sektoren. Internasjonalt blir det nå investert mer i fornybar enn i fossil energi, og før eller seinere vil disse investeringene bli mer lønnsomme. Ei storstilt satsing på vindkraft til havs kan bli et nytt industrieventyr, som kan skape flere tusen varige arbeidsplasser i norsk industri.

Folket har kommet sterkere på banen

Teknologiske endringer styrker muligheten for ei grønn omstilling av den petroleumsbaserte økonomien. Det gjør i høyeste grad også de politiske endringene vi nå ser tegn til. Meningsmålinger, klimastreikende ungdom, det såkalte «klimabrølet» og klimapolitikkens sentrale rolle i kommunevalget, tyder på at det folkelige engasjementet i klimasaka er økende.

Fagforbundets landsstyre sitter ikke på fasiten på klimaproblemet, men vi vet at vi må få til ei rask omstilling slik at hele Norge blir klimanøytralt seinest i 2050. Derfor vil Fagforbundet ta initiativ overfor LO og de andre LO-forbundene for å skape en klimapolitikk som er til beste for innbyggerne, arbeidsfolk og framtidige generasjoner. Fagbevegelsens klimapolitikk må være radikal og rettferdig.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?