Til hovedinnhold

10. oktober blir det politisk streik mot EUs jernbanepakke fire

DSC_0175

DSC_0175 (Foto: Picasa)

Fagforbundet har sammen med blant annet Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet varslet politisk streik for å markere motstand mot innføringen av EUs fjerde jernbanepakke.

10.10.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 23.10.2019

Den politiske demonstrasjonsstreiken vil finne sted 10. oktober 2019 fra kl. 1200 til kl. 1400. Den vil omfatte togtransport i hele landet, samt buss og bane i byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Det vil bli arrangementer i flere byer. 

Les mer om jernbanepakke fire i Frifagbevegelse

Se oversikt over steder med arrangement hos Jernbaneforbundet


Her er hovedpunktene for hvorfor det blir streik:
• EUs fjerde jernbanepakke vil frata Norge råderett over egen jernbane.
• EUs fjerde jernbanepakke vil gjøre anbud og konkurranse innenfor persontrafikken på jernbanen obligatorisk.
• EUs fjerde jernbanepakke fratar norsk råderett over sikkerhetsbestemmelser på jernbanen.
• EUs fjerde jernbanepakke flytter myndigheten til å gi sikkerhetssertifikat til togselskaper fra Statens Jernbanetilsyn til EU-myndigheten ERA. ERAs mål er å fjerne sikkerhetskrav fra lover og forskrifter og overføre ansvaret til den enkelte bedrift.
• EUs fjerde jernbanepakke fratar norske myndigheter og norsk jernbane styringen over krav til kompetansen til jernbaneansatte.

Viktig å støtte opp

Fagforbundet oppfordrer våre lokale fagforeninger til å delta i streiken. Det beste er at streiken samordnes med de andre forbundene som deltar.

I Oslo har Sporveisarbeiderforeninga meldt at de vil delta, og i Trondheim deltar Buss- og sporveisarbeiderforeninga.

Vi ber medlemmene følge opp denne oppfordringen, men ingen kan pålegges å delta en politisk streik. Det er viktig at de som skal jobbe mellom 12.00 og 14.00 den 10. oktober og deltar i streiken, varsler sin klubbleder om dette straks, slik at klubbleder kan sende beskjed til bedriften om hvem som deltar.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?