Til hovedinnhold

Barnehagedagen 2020: «Ulike sammen»

Barnehagedagen 2020 handler om tilhørighet og om å være ulike, men sammen.

Barnehagedagen 2020 handler om tilhørighet og om å være ulike, men sammen. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

10. mars arrangeres Barnehagedagen 2020. Denne gangen vil vi synliggjøre hva tilhørighet betyr for kvaliteten i barnehagen.

10.10.2019 av Arbeidsgruppa for Barnehagedagen
Sist oppdatert: 02.04.2020

En av barnehagens viktigste oppgaver er å arbeide for at alle barn opplever å ha tilhørighet og være inkludert i barnehagefellesskapet. Det skal være rom og plass til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn.

Rammeplanen vektlegger at barnehagen jobber med mangfold og gjensidig respekt.
Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

Fagartikler til Barnehagedagen - og gratis kafèseminar

Som i fjor kommer det egne fagartikler til Barnehagedagen, som har med temaet tilhørighet og det å være ulike sammen å gjøre.

Utdanningsforbundet, FUB og Fagforbundet inviterer til kveldskafé den 9. mars i Lærernes hus, Oslo, i forbindelse med Barnehagedagen. Temaet er «Tilhørighet – ulike sammen». Da kommer de tre forfatterne av fagartiklene til Barnehagedagen med sine innspill på temaet: Anne-Linn Bang, Vibeke Glaser, og Sunniva Hall Jarmann. Har du ikke mulighet til å komme, vil arrangementet bli streamet. :)

Meld deg på og følg arrangementet på Facebook

Bruk denne linken for å se arrangementet på nett

Vis fram barnehagen din!

Barnehagedagen – en anledning til å vise fram hvorfor barnehagen er viktig.
Barnehager og kommuner står fritt til å velge aktiviteter på Barnehagedagen. Denne dagen byr på et mangfold av aktiviteter landet rundt. Vi håper dere benytter muligheten den 10. mars til å løfte fram hvordan akkurat dere arbeider for å ivareta og synliggjøre mangfoldet og fellesskapet blant barn og voksne i deres barnehage. Sammen må vi ta ansvar for å vise fram hvilken betydning barnehagen har for barn.

Følg med på nettsida vår, der vil det etterhvert legges ut nedlastbare plakater i ulike formater/språkformer, artikler om temaet og annen nyttig info.

Gå til nettsida for barnehagedagen på fagforbundet.no

Inspirasjon til arbeidet:

Tips og inspirasjon fra Utdanningsdirektoratet
Forskningsartikler om temaet: Utdanningsforskning.no
Verktøy fra FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold: Familieplakat for barnehager
Dialogmodellen til bruk på foreldremøter


Sett av dagen, dette blir spennende – lykke til med årets barnehagedag!

Om Barnehagedagen:

Barnehagedagen ble markert for første gang i 2005. Siden da har stadig flere barnehager, landet rundt, valgt å bli med på markeringa. Målet er å synliggjøre kvaliteten i norske barnehager, hvert år med nytt tema. Det er Fagforbundet, Utdanningsforbundet og FUB (foreldreutvalget for barnehager) som er initiativtakere.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?