Til hovedinnhold

Fagforbundet Viken etablert, tre forbundsregioner opphører fra 2020

Fagforbundet Vikens første leder er Kristine Bjella Stavn fra Buskerud.

Fagforbundet Vikens første leder er Kristine Bjella Stavn fra Buskerud. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Kristine Bjella Stavn fra Buskerud ble valgt som den første lederen i giganten Fagforbundet Viken. Den nye forbundsregionen rommer 60 fagforeninger og 70 000 medlemmer, og stiftelsesmøtet minnet mer om et landsmøte i størrelse.

20.11.2019 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 09.03.2020


Kari-Sofie Jenssen


Det er ingen som legger skjul på at det har vært akkurat så krevende å slå sammen tre forbundsregioner til en, som alle kan tenke seg. Forbundsregion Viken er den største i landet og vil strekke seg fra Hemsedal til Halden, som Bente Helle Quanfouh, lederen i Fagforbundet Halden og Aremark uttrykte det.

Fra 1. januar 2020 vil Fagforbundet Viken være lokalisert i Oslo. At kontoret ligger i Oslo, sier sitt om hvor vanskelig dette nye fylket er. Lokaliseringen til hovedstaden er det som skaper minst problemer for dem som skal bemanne kontoret.

Stort møte med enda større engasjement


Kari-Sofie Jenssen

Det er verre å slå sammen tre enn to, ifølge leder for Østfold, Oddbjørg Strømme. Hun understreker likevel at ingen av de tre regionslederne har hatt søvnløse netter på grunn av dette. Men vemodig er det for mange av delegatene i salen, kanskje spesielt for de tillitsvalgte fra regionsstyrene. Oddbjørg Strømme sto ikke på valg til noe verv denne gangen, hun blir pensjonist om kort tid.

Fra Østfold, Buskerud og Akershus er det møtt opp 262 delegater. Lunner og Jevnaker er også blitt en del av Viken, og er også representert på stiftelsesmøtet.

Delegatene representerer 70 000 medlemmer og mer enn 60 fagforeninger. En får følelse av å være på et av Fagforbundets landsmøter.

Allerede fra første øyeblikk er aktiviteten og engasjementet stort. Etter hilsningstalen fra  nestleder Sissel Skoghaug, var det mange på talerstolen.

Ruth Thomsen fra Østfold fortalte at hun gjennom prosessen har blitt overbevist om at Fagforbundet Viken kommer til å bli vellykket.

Bente Stokker Knutsen, fra Akershus la vekt på at Fagforbundet Viken vil utgjøre ca seks prosent av innbyggerne i fylket Viken og vil være en betydelig maktfaktor som må regnes med.  


Kari-Sofie Jenssen

Forventning og følelser

- Jeg forventer at den nye, store forbundsregionen er tilgjengelig for lokalapparatet – altså oss i de lokale fagforeningene umiddelbart. Vi har ikke tid til å vente med noe, vi er jo operative hele tida. De sentrale tillitsvalgte må lytte til oss, akkurat som vi forlanger at arbeidsgiver skal lytte til grasrota ved omstilling, sier Hilde Torgersen, leder av Fagforbundet Moss og Våler. 


Kari-Sofie Jenssen

Hun tror derimot ikke at medlemmene vil merke noe til denne store omorganiseringen. De forholder seg til sine hovedtillitsvalgte og sin lokale fagforening. 

Hilde Torgersen har også vært leder av valgkomiteen. En jobb hun fikk mye skryt for. Torgersen sa selv at valgkomiteen hadde klart jobben bra. 

- Vi har klart å ha fire tanker i hodet gjennom hele prosessen – alder, kjønn, fag og fylke. 80 navn skulle på plass, det er ikke en liten jobb. Fagforbundet Viken vil ha 17 heltidstillitsvalgte.

Valg og vedtak

Skal det serveres alkohol, av og til eller aldri? Eller kan det nyvalgte arbeidsutvalget i Viken få lov å bestemme dette? Dette vakte stort engasjement og mange var på talerstolen. Kanskje spesielt de yngre tillitsvalgte var for at Fagforbundet ikke skal servere alkohol på sine arrangementer.

Vedtaket ble tilsvarende det landsstyret i Fagforbundet har vedtatt, men med et tillegg som sier at arbeidsutvalget i Viken skal avgjøre når og hvis det skal serveres alkohol.

Et innkommet forslag fra Fagforbundet Nittedal, Ahus, Akershus fylkeskommune, Ås, Frogn, Nesodden, Enebakk og Vestby om internasjonal solidaritet, og støtte til Dråpen i Havet, barnebyen i Angola, Palestina og bevilgning til TV-aksjonen, skapte også litt diskusjon. 

Det endte med at Akershus sitt engasjement for Dråpen i Havet ble vedtatt videreført fram til 1. juli 2020, og tas opp igen da. De andre sakene ble oversendt til reresentantsskapsmøtet i mars 2020. 

Ellers gikk sakene greit igjennom og bar preg av et godt forarbeid.


Kari-Sofie Jenssen
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?