Til hovedinnhold

Krisa må møtes med mer samarbeid

Helsefagarbeider ved Drammen sykehus

Helsefagarbeider ved Drammen sykehus (Foto: Jan Lillehamre)

Fagforbundet får nå inn bekymringer fra mange av våre tillitsvalgte i kommuner og helseforetak om manglende personell og ressurser til å håndtere krisa som koronaviruset har skapt. – Fagforbundet har tillit til landets fagmyndigheter og deres håndtering, men det er ingen tvil om at det vil det vil kreve mye av mange, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

16.03.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 16.03.2020

Fagforbundet har allerede, sammen med andre forbund, inngått avtale med arbeidgiversida om blant annet mulighet til utvida overtidsbruk. Fagforbundets leder mener også at økt samarbeid mellom de ulike yrkesgruppene blir nødvendig.

– Det er viktig at vi løser oppgavene i fellesskap og der det er nødvendig, prøve nye måter å jobbe på, sier Nord. 

Krisa krever ulik kompetanse  


Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Både virksomhetene og den enkelte yrkesutøver har en plikt til å sørge for at alle oppgaver blir løst på en måte som ikke setter pasienters liv og helse i fare. Fagforbundet mener at krisa krever at man utnytter handlingsrommet i lovverket og tar et kritisk blikk på oppgavedelingen i virksomhetene. Dette må gjøres for å håndtere utfordringene som kommer så effektiv og smidig som mulig, med det personalet som er tilgjengelig. 

Nord peker på at en slik drift krever økt samarbeid på tvers av kompetanse og yrkesgrupper.

Må være forberedt på å gjøre noe nytt

– Håndteringa av viruset krever mange yrkesgruppers kompetanse. Det vil også være behov for at mange er med og løser oppgaver som de kanskje tenker på som litt utafor som sin kjernekompetanse. Alle må være forberedt på å lære eller gjøre noe nytt. 

Hun presiserer at dette ikke bør gå på bekostning av nødvendig opplæring. 

– Samtidig er det en forventning om at det gis nødvendig opplæring sånn at man blir trygge på de nye arbeidsoppgavene sine. Erfarent personell må dele  av sine kunnskaper og lære bort ferdigheter. Snevre profesjonshensyn må legges til side, til fordel for raushet, åpenhet og samarbeid yrkesgrupper i mellom.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?