Regjeringen snur: beholder ansvaret for kulturinstitusjonene

Henriette Jevnaker, leder av Fagforbundet Teater og Scene, har blitt nestleder i LO Stat. (Foto: Steinar Ottesen)

Kulturdepartementet snur etter massiv motstand og skriver i en pressemelding at staten beholder hovedansvaret for kulturinstitusjonene. – Dette er en viktig avklaring for våre medlemmer, og vi er glade for at regjeringen har lyttet til våre innspill, sier leder i Fagforbundet Teater og Scene, Henriette Jevnaker.

05.05.2020 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 07.05.2020

Fagforbundet Teater og Scene er en landsdekkende forening i Fagforbundet og organiserer teknisk og administrativt ansatte ved de fleste offentlig støttede scenekunstvirksomhetene.

Jevnaker sier at det ikke har vært kulturpolitiske argumenter som har ligget til grunn for regionreformen. –Dagens ordning med delt finansiering mellom stat og region har fungert godt siden 70-tallet, og vi i Fagforbundet Teater og Scene har sammen med virksomhetene ønsket en videreføring av dette. Vi mener dette også er god distriktspolitikk, da alle teatre har et nasjonalt oppdrag uavhengig av geografisk beliggenhet.

Fagforbundet tok til ordet for å skrote reformen

I kulturmeldingen som ble lagt fram 23. november 2018 ble det foreslått å endre ansvarsområdene i kulturlivet der de nye fylkeskommunene skulle ha mer ansvar for kulturinstitusjonene. Planen var at de skulle ta over ansvaret våren 2020.

Til magasinet Kulturplot uttalte Sundal at det kan være svært krevende å sette i gang med en omfattende reform når økonomien allerede er presset – særlig hvis det fører til stor usikkerhet for ansatte.

Endelig behandling i Stortinget

- På grunnlag av god og grundig dialog det siste året har regjeringen besluttet at vi ikke går videre med forslaget om å overføre et større ansvar på kulturområdet til fylkeskommunene som ledd i regionreformen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i pressemeldingen som er sendt ut tirsdag 5. mai. 

Kulturdepartementet opplyser også at regjeringen vil redegjøre for forslagene som har vært drøftet og vurderingene som er gjort, i kommuneproposisjonen for 2021. Den legges fram for behandling i Stortinget 12. mai.

;