Til hovedinnhold

Fagforbundet: Regjeringa svikter helsearbeiderne

Måtte bryte forhandlingene: Forhandlingsleder for LO Kommune, Mette Nord.

Måtte bryte forhandlingene: Forhandlingsleder for LO Kommune, Mette Nord. (Foto: Birgit Dannenberg)

– Regjeringa svikter helsearbeiderne i forslagene til krisetiltak, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

12.05.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 19.05.2020

– Vi frykter at heltene i helsevesenet, og i de andre samfunnskritiske yrkene, må ta regninga for koronakrisa. Mange av våre medlemmer rammes nå dobbelt opp.  Først jobber de på spreng for å få oss gjennom denne krisa. Så risikerer de å måtte jobbe enda hardere, eller i verste fall miste jobben, fordi kommunene må kutte i budsjettene. Såkalt effektivisering og kutt i stillingen vil i høyeste grad ramme brukere og pasienter i offentlige velferdstjenester, sier forbundslederen.

Rammer helsetjenestene

Nord viser til at helse- og omsorgssektoren ikke har bemanningsnormer slik flere andre sektorer har, og at det er her kommunene må kutte hvis det skal monne.

– Dette vil være totalt uforsvarlig, sier hun.

Mette Nord er provosert over at regjeringas beskjed til kommunene er at de må effektivisere. Hun viser til at en flere kommuner vurderer å permittere ansatte, i ei tid der Norge både trenger arbeidskrafta i offentlig sektor og aktivitet i økonomien.

-Vi er bekymret for at dette vil ramme de grunnleggende helse- og omsorgstjenestene i Norge, som vi har vært så avhengige av nå i koronakrisa. Vi er positive til at det nå kommer omfattende krisepakker til en rekke næringer, blant anna for å hindre arbeidsløshet. Da er det stort paradoks paradoks at kommunene ikke får dekket de store ekstrautgiftene de har fått.

Håper på Stortinget

Stortinget har gitt regjeringa en tilleggsbevilgning på 6,5 milliarder kroner. I kommuneproposisjonen legger regjeringa opp til at kommunene skal få 2 milliarder kroner i økte frie inntekter, men først neste år.

Kommunenes organisasjon, KS, har nylig lagt fram en oversikt der de viser at kommune-Norge har hatt 20 milliarder kroner i økte utgifter som følge av krisa. Tilbakemeldinger fra Fagforbundets medlemmer støtter framstillinga til KS.

– Nå setter vi vår lit til at Stortinget griper inn og sørger for at kommunene får dekket de ekstrautgiftene som de har fått i koronakrisa. Kommunene trenger den forutsigbarheten som det private næringslivet har fått.

Går på helsa løs

– Denne krisa er spådd å kunne vare i et halvannet år. De som har stått i frontlinja og jobber innenfor helse- og omsorgstjenestene er allerede overbelastet. Det kommer til å gå på helsa løs, for å si det forsiktig, sier Nord.

Også før krisa så man at et stort flertall av kommunene hadde et netto driftsresultat under anbefalt nivå.

– Med regjeringens plan vil det bli mindre velferd. Viktige tiltak som heltidskultur, kompetanseløft og demensomsorg vil settes på vent. Det er dramatiske konsekvenser dersom regjeringen får viljen sin, avslutter Nord. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?