Til hovedinnhold

Gratis webinar: Hva tar vi med oss av erfaringer inn i "det nye arbeidslivet"

Hva gjør avstanden, isolasjonen og videomøtene med oss? Filosof Einar Øverenget møter journalist i Fagbladet, Sidsel Hjelme, til en samtale om det gode arbeidslivet - i og etter koronatida, torsdag 28.05 klokka 18.00.

27.05.2020 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 28.05.2020

Når vi skal tilbake til normaliteten kan det være interessant å tenke over hva vi har lært av denne spesielle tiden og hvordan lærdommen kan anvendes. Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon ønsker alle medlemmer velkommen til et tankevekkende webinar om jobben og tida vi lever i. 

Den gode miksen

Øverenget er blant annet opptatt av å finne den gode miksen mellom det å møtes fysisk og det å bruke teknologi.

- Teknologien frigjør oss fra naturtvang, men denne friheten kan også føre med seg ensomhet. Teknologien gjør at du kan gå i banken hjemmefra, midt på natten. Men mennesker trenger å møtes. Mennesker trenger også å bli TRENGT, sier Øverenget.

Opplevelse av makt og autoritet i eget liv er avgjørende for trivsel og prestasjoner. Digitalisering gir mulighet for fleksible løsninger som kan øke muligheten for selvbestemmelse, men digitalisering fører til at vi ikke møtes så ofte – og at uformelle møter blir færre.

- Når vi mister de uplanlagte møtene står vi i fare for å miste det spontane, innfallene og umiddelbarheten, sier professoren. 

Svekker immunforsvaret

Hvis man skulle være i tvil, så er det faktisk slik at naturen selv demonstrerer at det ikke er bra med isolasjon.

- Hvis vi isolerer oss i hjemmet over tid, vil immunforsvaret svekkes.

Personlig er professoren veldig glad i at hjulene er i gang.

- Livet handler om mer enn ikke å dø.

Åpent samfunn

- Det åpne samfunn er det gode samfunn. Det åpne samfunnet vi har, er verken det mest effektive eller minst kompliserte, men det er det samfunnet vi har valgt. Og det er et samfunn som i stor grad lar oss være oss selv i livet vårt, sier Øverenget.

Noe av det særegne ved å være menneske er at vi er i stand til å ta ansvar for livene våre. Selv om det åpne samfunn gir oss gode muligheter til å være oss selv i livet vårt, lever vi livene våre sammen. Opplevelsen av å være et unikt individ avhenger av at det er folk rundt deg.

- Det er individer i fellesskap som har makt, ikke enkeltindivider. Det viser også fagforeningserfaringen, som er en av de viktigste demokratiske verktøyene vi har, sier Øverenget.

Ikke-demokratisk situasjon

- Når samfunnet stenges ned, er det et ikke-demokratisk virkemiddel, og vi kan ikke bruke situasjonen til å oppnå politiske mål. Demokrati er et mål i seg selv, understreker Øverenget.

– Det å stenge ned et samfunn er mye mer dramatisk enn hva vi har gått rundt og trodd. Man fjerner veldig mye av det som gir livet mening. Målet er å unngå smitte, men det er et epidemiologisk mål, som absolutt er vesentlig. Men vi har også veldig mange andre mål i samfunnet, sier Einar Øverenget til Dagbladet.

Se også dagbladet.no: Filosofi-professor advarer mot å ofre idretten

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?