Til hovedinnhold

Vil stanse annekteringen av Palestina

Fra Jordandalen

Fra Jordandalen (Foto: Ingunn Eriksen)

Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen i Norge lanserer sammen med 26 organisasjoner et opprop mot Israels planlagte annektering av palestinsk land som skal starte 1. juli.

19.06.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 21.06.2020

Etter tre valg på ett år i Israel har Benjamin Netanyahu og hans tidligere motstander Benny Gantz inngått en koalisjonsregjering og varslet at Israel vil starte annekteringen av store deler av Vestbredden 1. juli 2020. Annekteringsplanene er et direkte resultat av Donald Trumps såkalte fredsplan for Midtøsten, «Deal of the Century». Planen legitimerer Israels ulovlige koloniserings- og anneksjonspolitikk.

Palestinakomiteen i Norge, Fellesutvalget for Palestina og Fagforbundet krever at norske myndigheter tar internasjonalt initiativ til å stanse Israels annektering av palestinsk land og ansvarliggjør Israel for deres folkerettsbrudd.

Signer oppropet her

Hva skjer med signaturen din?

Oppropet sendes til utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Formaliserer en langvarig praksis

De ulovlige bosettingene på Vestbredden inklusiv Øst-Jerusalem huser rundt 700 000 ulovlige bosettere med tilhørende virksomheter som løfter israelsk økonomi på bekostning av en levedyktig palestinsk stat. 350 000 palestinere fordrives når Israel gjør alvor av annekteringsplanene. Israelske styresmakter understreker at palestinere som bor i områder som omfattes av planene ikke vil få israelsk statsborgerskap. Annektering innebærer en formalisering av en langvarig praksis med apartheid og vil etterlate et Palestina som er stykket opp i små usammenhengende landområder. Palestinerne vil i realiteten ikke ha kontroll over egne grenser, luftrom eller vannressurser i de områdene de vil sitte igjen med.

- Med denne annekteringen vil mer enn 350 000 palestinere tvangsflyttes, og over 90 prosent av naturressursene våre vil være under okkupantens kontroll, forteller Fuad Abo Said, leder for Union of Agricultural Work Committees (UAWC).

Regjeringa må følge opp

- Vi reagerer sterkt på Israels annekteringsplaner som utsetter det palestinske samfunnet for ekstreme utfordringer og dreper ethvert håp for en fremtidig stat, sier Stein Guldbrandsen fra Fagforbundet.


Fagforbundet

Palestinakomiteen i Norge, Fellesutvalget for Palestina og Fagforbundet mener det er helt nødvendig at den norske regjeringen nå følger opp intensjonen i regjeringsplattformen som sier at regjeringen vil «samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten». 

EU og Frankrike var raskt ute med å varsle diplomatiske reaksjoner på annektering. I Storbritannia har 130 parlamentarikere oppfordret den britiske regjeringen til å vedta økonomisk sanksjoner dersom Israels regjering går videre med annekteringsplanene. Irland, Belgia og Luxembourg ønsker også å diskutere økonomiske konsekvenser for Israel dersom annekteringen gjennomføres.

 

Oppropet Stans annekteringen av Palestina støttes av:

 • Aftenpostens grafiske klubb
 • Arbeidernes ungdomsfylking (AUF)
 • BDS Norge
 • EL & IT Forbundet
 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
 • Forsvar Folkeretten
 • Handel og Kontor i Norge
 • Handel og Kontor Oslo/Akershus
 • Industri Energi
 • KFUK-KFUM Global
 • LO i Oslo
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Oslo og Akershus (NNNOA)
 • Norges Kommunistiske Parti (NKP)
 • Norges Kristelige Studentforbund (NKSF)
 • Norsk Jernbaneforbund
 • Norsk Transportarbeiderforbund
 • Oslo Bygningsarbeiderforening
 • Oslo Grafisk Fagforening
 • Oslo Senterungdom
 • Rødt
 • Rød Ungdom
 • Salam
 • Ship to Gaza Norway
 • Sosialistisk Ungdom
 • Sosialistisk Venstreparti
 • TeoLOgene
 • Ungkommunistene i Norge

Signer oppropet her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?