Til hovedinnhold

Fagbevegelsen i Norden ber om økonomisk satsing, ikke spare­tiltak

Fagforbundets leder, Mette Nord.

Fagforbundets leder, Mette Nord. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Fagbevegelsen i norden ber om mer samarbeid og økonomisk satsing. Mette Nord, leder i Kommune­ansattes Nordiske samarbeide (KNS) og Fagforbundet, mener dette ikke er tiden for innstram­minger og spare­tiltak.

03.07.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 03.07.2020

Koronakrisa har rammet kommunene hardt her i Norge, men også i de andre nordiske landene.

Fagforbundets leder Mette Nord, som også er leder av KNS, sier at de har vært opptatt av å formidle til de nordiske parlamentene at det ikke er tiden for innstramninger og sparetiltak. 

- Kommunene våre må bli kompensert for de merutgiftene de har hatt og vil ha i tiden framover. Våre medlemmer har vært helt sentrale i arbeidet med å håndtere krisa, og det er viktig at vi ikke glemmer den innsatsen de har lagt ned verken i lønnsoppgjørene eller i finansieringa av tjeneste de gir. 

Store ekstrakostnader og mindre inntekter

Helsevesenet, kommunene og regionene har som følge av arbeidet med å begrense skadevirkningene av pandemien fått store ekstraordinære kostnader. Videre har den dramatiske økningen i antall arbeidsløse gjort at skatteinntektene også kommer til å synke den nærmeste tida. Ved siden av å opprettholde et nødvendig tjenestetilbud til våre lands befolkninger, vil en satsing på disse områdene også bidra positivt til den økonomiske gjenreisningen.

Sett mange i arbeid

Offentlige sektoren er dessuten en svært arbeidskraftintensiv sektor. Det vil i sin tur si at satsinger her raskt vil bidra til å få flere i arbeid, øke skatteinntektene og få fart på økonomiene. Flere mennesker i arbeid vil også bidra til å øke befolkningens samlede kjøpekraft. Noe som i sin tur vil være svært viktig for mange private virksomheter som i dag opplever framtiden som svært usikker.

Kommuneansatte i Norden står sammen 

Kommuneansattes Nordiske Samarbeid (KNS) er en sammenslutning av de største forbundene som organiserer ansatte i kommuner og regioner i Danmark (FOA), Finland (JHL), Norge (Fagforbundet) og Sverige (Kommunal). KNS har sendt et felles brev til flere nordiske ministre der de argumenterer for et tettere samarbeid i Norden og mellom regjeringene og fagbevegelsen. 

- Vi i den nordiske fagbevegelsen har med glede registrert det økte nordiske samarbeidet i forbindelse med håndteringen av Corona-krisen. Nå er det viktig at dette samarbeidet fortsetter med uforminsket styrke for igjen å få fart på økonomien og få de mange som har blitt arbeidsløse tilbake i jobb igjen, skriver de.  

Samarbeid løser krisa

Mette Nord sier at krisa tydelig viste verdien av tre-partssamarbeidet og forteller at fagbevegelsen er beredt til å fortsette dette samarbeidet.

- Den nordiske modellens styrke med godt tre-partssamarbeid har vært avgjørende for enkeltmennesker i denne krisa. Fagbevegelsen har bidratt aktivt til å finne løsninger for sine medlemmer og vi håper at det tette samarbeidet vil fortsette og i tiden framover, sier Nord.

 

Se brevet som er sendt til de nordiske ministrene fra Kommuneansattes Nordiske Samarbeid.

Kommuner og regioner under Corona-krisen og veien tilbake til normale tilstander.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?