Internasjonal spalte: Kampen for app-arbeiderne

Mange som arbeider under app-herredømmet har dårlige rettigheter. I Norge ble dette belyst gjennom kampen Foodora-arbeiderne førte for tariffavtale, en kamp de vant og som er nesten unik.

18.09.2020 av Rolv Rynning-Hanssen
Sist oppdatert: 01.10.2020

Verden over blir app-selskapene mer og mer dominerende. Typisk er at de ikke vil være arbeidsgivere, arbeiderne må registrere seg som selvstendig næringsdrivende og mister dermed mange rettigheter som arbeidstakere har, som sykelønn, arbeidsledighetstrygd og vern i arbeidsmiljøloven.

En domstol i California, USA, har beordret taxiselskapene Uber og Lyft å omklassifisere sine arbeidere fra selvstendig næringsdrivende til ansatte. Tusenvis av kontraktførere skulle få samme beskyttelse og fordeler i henhold til arbeidsretten som andre ansatte i næringen.

En høyesterettsavgjørelse i California fra 2018 pålegger å bruke en test for å avgjøre statusen til app-ansatte. Det betyr at mange flere arbeidstakere nå må være ansatte, i stedet for uavhengige entreprenører. Dette ble senere innført ved lov i delstaten.

Uber og Lyft hevder derimot at sjåførene som for oppdrag via appene sine, er riktig klassifisert som uavhengige entreprenører, og sier at disse ikke er kjerneelementer i virksomheten deres.

Respektere loven

"Det er på tide for Uber og Lyft å respektere loven, deres ansatte og skattebetalere, og det er på tide for dem å betale sine egne regninger," sa delstatens advokat Mara Elliott.

Når loven, kalt CA AB5, ble vedtatt reagerte selskapene umiddelbart. Uber sa at de ville fortsette å behandle sjåførene som entreprenører, og de to selskapene satte av 60 millioner dollar i valgkampbidrag for å la selskapene behandle arbeiderne som selvstendig næringsdrivende.

Granskingen av selskapenes er intensivert ettersom de selvstendige næringsdrivende som arbeider for selskapene søker dagpenger i et nyopprettet føderalt fond. Kritikere har avslørt at teknologibedrifter oppmuntrer arbeidstakere til å ta ut disse midlene, selv om selskapene ikke betaler skatten som leverer statlige arbeidsledighetsforsikringsinntekter.

Denne kampen som foregår rett rundt app-selskapenes Mekka, Silicon Valley, kan virke som et foregangseksempel for fagforening og myndigheter i kampen for arbeidernes rettigheter.  Det ligger et enormt medlemspotensial for fagforbundene om man lykkes å få en arbeider-status for arbeiderne, nå kan de ikke organisere seg.