Fire tillitsvalgte om kutt i kommunale tjenester

(Foto: Mostphotos)

Fire av ti kommuner har gjennomført kutt eller har vedtatt kutt i kommunale tjenester. OSS har spurt fire tillitsvalgte om hvilke konsekvenser dette kan få for medlemmene og for fagforeninga?

08.10.2020 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 05.11.2020


Privat

Anne-Merethe Larsos Kristensen

Leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Bodø        

– Vi har fått innsparingskrav, men vi vil kjempe med nebb og klør dersom noen vil si opp de  faste ansatte i kommunen på grunn av dårlig økonomi. Vi er ansatte i en stor kommune, ikke på et arbeidssted. Det kan bety at du må endre arbeidssted, men du skal da over til en jobb du er kvalifisert til å utføre. Vi jobber mye med rett person på rett plass, her hos oss.

 

 


Privat

Erik Hajum

Leder i Fagforbundet Ullensaker

– Det er ikke foretatt kutt enda, men det kan komme. Rapporten for andre tertial ser ikke bra ut. Det skaper mye usikkerhet. Vi har hatt mye ekstra koronautgifter fordi vi er en flyplasskommune. Men for første gang på tjue år så har vi en rødgrønn kommune. Nå jobber vi mer med inntektssida, enn med kutt. Eiendomsskatt er en mulighet til økte inntekter.

 

 


Privat

Målfrid Mork

Leder og hovedtillitsvalgt Fagforbundet Kristiansund

– Vi er i sparemodus her i Kristiansund, og det har vi vært siden i fjor. Vi sitter i partssammensatte utvalg hvor vi ser på kostnadene i pleie og omsorg, teknisk og oppvekst. Vår kommune har få barn, og mange eldre som har behov for blant annet sykehjemsplass. Det er vanskelig å skaffe både sykehjemsplasser og ansatte med riktig kompetanse.

 

 

 

Per Egil Bjørnstad

Leder i Fagforbundet Alta

– De skal løse problemene med naturlige avganger og omplasseringer, men vi får ikke nyansettelser. Det betyr mer arbeid på oss andre og kanskje mer sjukefravær. Jeg er i «vei, vann og avløp». Vi klarer oss nå, men når snøen kommer blir det verre. Sist vinter var det to meter snø, og da kreves det skiftarbeid og mer bemanning for å gjøre befolkninga fornøyd.

 

;