Fagforeningsknusere er ikke velkommen til Norge!

Wizz Air (Foto: Wizz Air, pressebilde)

Wizz Air har meldt sin ankomst til Norge og allerede har noen LO-forbund sagt de vil boikotte selskapet. Wizz Air har sterke antifaglige tendenser. Konsernsjefen József Váradi liker å skryte av det offentlig og hevder at selskapet vil forlate ethvert land der arbeidstakere prøver å organisere seg.

15.10.2020 av Rolv Rynning Hanssen
Sist oppdatert: 23.10.2020

Vi ser hva en slik antifaglig holdning betyr i praksis på Wizz Airs Kiev-base. Selskapet har brukt pandemien som en praktisk unnskyldning for å kvitte seg med brysomme arbeidere i sin aggressive antifaglige kampanje. 

Tvunget ned i lønn

Det hele startet i mai da Wizz Air brukte COVID-19-pandemien som en unnskyldning for å forringe arbeidernes arbeidsforhold. Kabinpersonalet ble tvunget til å signere nye kontrakter som inkluderte en lønnsreduksjon på 25 prosent.

For å beskytte rettighetene sine dannet Wizz Airs kabinbesetning i Kiev en fagforening 17. mai. I stedet for å anerkjenne fagforeningen på noen måte, startet ledelsen en aggressiv antifaglig kampanje.

Ulike nivåer i Wizz Airs ledelse prøvde å overtale de ansatte om at fagforeningsmedlemskap bare ville skade dem, at Kiev-basen vil stenge, og at alle vil bli avskjediget fordi selskapet ikke tillater fagforeninger.

På et møte med alle ansatte i slutten av juni ga József Váradi et ultimatum av: enten stopper dere fagforeningen, eller så lukker vi Kiev-basen.

Fikk sparken

Anti-fagforeningsaksjoner nådde klimaks i slutten av juli, da fire arbeidere ble avskjediget: Det var leder og nestleder for fagforeningen, et styremedlem og et menig medlem av foreningen. Alle hadde vært Wizz Air-ansatte i årevis.

Dette er ikke første gang selskapet angriper fagforeninger. I juni 2015 fant det rumenske nasjonale rådet for bekjempelse av diskriminering Wizz Air skyldig i å avskjedige 19 ansatte på grunn av deres tilknytning til en fagforening. Retten beordret gjeninnsettelse av de oppsagte kabinbesetningsmedlemmene.

Internasjonale fagforbund støtter de avskjedigede i deres kamp for retten til å organisere seg og oppfordrer Wizz Air til å gjeninnsette fagforeningsfolk i sine tidligere jobber, anerkjenne deres fagforening og gå i dialog med arbeiderrepresentantene.

Dette selskapet forsøker altså å innta Norge med sine dumpingpriser – styr unna!

;