Til hovedinnhold

Sjekk hvem din kommune kjøper tjenester fra og hvor mye de bruker

Illustrasjon fra Lørenskog kommune.

Illustrasjon fra Lørenskog kommune. (Foto: Jan Lillehamre)

Nå lages kommunebudsjettene for 2021. Mange er i en vanskelig økonomisk situasjon hvor konsekvensen kan bli nedbemanning. Da kan det være til hjelp å vite hva din kommune bruker av penger innleid på arbeidskraft når du skal argumentere for drift i egenregi.

29.10.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 15.07.2021

Nye tall er nå tilgjengelig. Bli kjent med hvor mye og hvem din kommune og fylkeskommune kjøper tjenester fra.

Data fra basen gir grunnlag for dybdeanalyser og er nyttig på flere måter:

  • bli kjent med økonomien
  • økonomistyringen i egen kommune
  • omfanget av private leverandører
  • og dermed argumenter for egenregi og verving

Hva er leverandørdatabasen?

Kommunal Rapport har siden 2013 samlet inn informasjon fra kommune-Norge om hvilke bedrifter som fakturerer hver enkelt kommune i Norge. Basen inneholder data over hvilke bedrifter dette er og hvor mye de har fakturert hver kommune. Det er også mulig å få informasjon om i hvilket tjenesteområde kommunen har kjøpt tjenester, samt bransjeoversikter. Alle data er mulig å sette sammen på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Ekstra vanskelig i år

Kommuner og fylkeskommuner er nå inne i perioden hvor det lages budsjett for 2021. På grunn av en grunnleggende svak kommuneøkonomi og økte utgifter i forbindelse med koronapandemien har fire av ti kommuner allerede gjennomført kutt eller vedtatt kutt i kommunale tjenester. Ytterligere fire av ti kommuner vurderer kutt. Konsekvensen er for noen at det skal reduseres årsverk innen ulike tjenesteområder. Da kan det være til hjelp å vite hva din kommune bruker av penger innleid arbeidskraft.

Fagforbundet har fortsatt sitt abonnement på en lisens. Formålet er å gi informasjon om hvordan kommunenes og dermed fellesskapets ressurser brukes.

Et eksempel –  arbeidskraft

Kommuner og fylkeskommuner har i perioden 2016 til 2019 kjøpt tjenester for over 6,7 milliarder kroner netto fra firmaer som har som hovedformål å leie ut arbeidskraft. I 2019 utgjorde kommunale kjøp av innleid arbeidskraft noe over 2 milliarder. Det har vært en jevn økning fra 2016, hvor det ble utbetalt 1,3 milliarder kroner.  Figur 1 viser de ti firmaene som har størst omsetning i kommuner og fylkeskommuner i årene 2016 og 2019. Alle har en vesentlig vekst og samlet sett har disse firmaene hatt en vekst i omsettingen fra kommuner på om lag 68 prosent fra 2016 og til 2019.

Oversikt over de ti største utleie-firmaene

Bruk av databasen

Leverandørdatabasen har blitt vist for tillitsvalgte i ulike sammenhenger tidligere. Da har grunnlaget for basen blitt gjennomgått og mulighetene har blitt vist. Samtidig som styrker og svakheter i systemet er diskutert. Ved publisering av tall for 2019 er det gjort noen endringer. Forbedringer og forenklinger, og noen begrensninger. For de som har benyttet databasen tidligere er det vesentlig å være klar over disse endringene. Vi har nå også muligheten for å sammenligne år og utvikling over tid.

Går kommunen etter sømmene

Fagforbundet Sandefjord bruker leverandørdatabasen fast. De mener at alle forbundets fagforeninger bør gjøre det samme - minst en gang i året. 

– Jeg mener at alle fagforeninger burde gå kommunen sin etter i sømmene. Da kan vi fange opp om kommunen har leid inn eksterne aktører for å utføre kommunale tjenester, fortalte fagforeningsleder John-Ole Engnes i fjor.

Viktig med lokalkunnskap

For å få et godt resultat er det fortsatt viktig å koble lokalkunnskap med kunnskap om kommuneøkonomi. Uten lokalkunnskap har tallene liten verdi og med mulighet for feil konklusjoner. De tillitsvalgte kjenner sine utfordringer og hva som er behovet.

Disse kan hjelpe deg å hente ut tall og analyser:


Per Flakstad

Er du spent på hva som skjer i din kommune og du ønsker å vite mer?

Sidsel Schade eller Alexander Berg Erichsen i Politikk og samfunnsavdelingen kan bistå med presentasjon av tall for 2019, uttrekk av data på ønsket nivå og tolking av disse. Ta kontakt med:

Sidsel.Schade@fagforbundet.no
mobil 915 19 477

Alexander.Berg-Erichsen@fagforbundet.no
mobil 992 34 998

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?