Til hovedinnhold

De lønnsomme kvinnfolkene

Vi vil ha hele stillinger, kortere arbeidstid og høyere lønn!  

25.02.2021 av Sara Bell, leder Fagforbundet Bergen
Sist oppdatert: 25.03.2021


ill: Bård Skarra

Arbeidsledigheten er bekymrende høy for tiden. Vi er på vei inn i et stortingsvalg hvor mye står på spill for både arbeidslivet og velferdsstaten. Det gjelder nå å finne gode løsninger på grønn industrisatsing uten å omstille arbeidsfolk til mer ledighet, og det er helt avgjørende at vi sikrer offentlig sektors inntektsgrunnlag. Uten høy sysselsetting i både de manns- og kvinnedominerte yrkene vil vi slite med å løse samfunnsansvaret en allerede underfinansiert offentlig sektor er satt til å forvalte.

Jeg er bekymret for at debatten om det grønne skiftet og en ny grønn industrisatsing i sin iver etter å finne nødvendige løsninger for industriarbeidere og kutt i klimagassutslippene glemmer hvor viktig kvinnesysselsettingen er for norsk økonomi. Lavlønnete kvinner i privat sektor har allerede kjent på permitteringer, inkassoregninger og usikkerhet for fremtiden en god stund nå. Lavlønnete kvinner i offentlig sektor står i fare for å bli sagt opp på grunn av skviste kommunebudsjetter. En undersøkelse Sentio gjorde for Fagforbundet i januar, viser at syv av ti kommuner vurderer kutt eller kommer til å kutte og at de vil kutte i helse og omsorg og oppvekst først. 24 prosent av kommunene som har svart på undersøkelsen vurderer oppsigelser. Det er alvorlig.


Fagforbundet

Den høye kvinnesysselsettingen er helt avgjørende for norsk økonomi og ikke minst for velferdsstaten vår, men dette snakker vi altfor sjeldent om. I 2012 regnet Finansdepartementet på vegne av Jens Stoltenberg på den økonomiske verdien av at kvinner utgjør nesten halvparten av alle i arbeid i Norge. Svaret var ganske enkelt at den norske kvinnesysselsettingen i 2012 var 16 prosent høyere enn gjennomsnittet i industrialiserte land i OECD og at verditapet ved å redusere kvinnesysselsettingen til OECDs gjennomsnitt ville tilsvare et økonomisk tap på størrelse med hele den norske oljeformuen, inkludert den oljen som ligger under bakken.

Det er lønnsomt for oss alle å investere i de kvinnedominerte yrkene, enten de er i privat eller offentlig sektor. Et nødvendig og betydelig løft for arbeidende kvinner når regjeringen Solberg har gått av vil være å lovfeste retten til heltid, gi offentlig sektor målrettet økonomisk støtte til å få fart på heltidsarbeidet og åpne opp for at kommunene kan oppnå målet om heltid ved hjelp av arbeidstidsreduksjon med full lønnskompensasjon og økt bemanning. Det vil være et godt bidrag til likelønnsarbeidet, lavlønnete kvinners økonomi, helse og livskvalitet. Et gode for oss alle!

Jeg etterlater mine barn dette diktet
for at de skal lære å elske vindene, havet,
den søte lukten av stor kjærlighet,
–og fagforeningene, kvinnene.
Uten dem hadde vi ingenting.

(Dikt til mine barn, fritt etter Stig Holmås, og med hans tillatelse)

Denne kommentaren ble først publisert i Klassekampen 23. februar.
Sara Bell, leder i Fagforbundet Bergen

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?