Til hovedinnhold

Kvinnedagen 8. mars: Fagforbundet kjemper for likeverd, likelønn og like muligheter!

Kristoffer Birkenes, ungdomstillitsvalgt, Industri Energi

Kristoffer Birkenes, ungdomstillitsvalgt, Industri Energi (Foto: Collage: Birgit Dannenberg)

Markeringa av den internasjonale kvinnedagen vil i år gå på digitale arenaer. – Pandemien har aktualisert hvorfor vi markerer den internasjonale kvinnedagen, ikke bare i her i landet, men over hele verden, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

03.03.2021 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 25.03.2021

Det er kvinner som rammes hardest når tjenesteytende næringer som hotell, restaurant og butikker blir stengt. Kvinners økonomiske avhengighet øker, og globalt vil ytterligere 47 millioner kvinner bli tvunget ut i fattigdom.  

Kvinner i front

Det er også kvinner som står i pandemiens frontlinje ved at de i større grad enn menn jobber innenfor pleie- og omsorgsyrker. 


Birgit Dannenberg / Fagforbundet

– Det er flott at verdien av den jobben er blitt mer synlig, men pandemien viser at det er livsviktig å øke andelen faste, hele stillinger i pleie- og omsorg. Sju av ti helsefagarbeidere jobber deltid og hver fjerde ansatt jobber flere steder for å få en inntekt å leve av. Ansatte i helsetjenestene våre opplevde allerede før pandemien arbeidsdager preget av lav bemanning og høy belastning, sier Nord.

Hun mener kampen for heltid er en av de viktigste kampene for å oppnå likestilling.

– Når kvinner må ta til takke med deltid er det et bidrag til økonomisk avhengighet og manglende selvstendighet. Det gir dårligere pensjon, gjør kvinner sårbare i relasjoner på jobb og privat, og det opprettholder tradisjonelle kjønnsroller. I mannsdominerte yrker ville det aldri blitt akseptert, sier Nord.

Deltid gir lønnsgap

Forbundslederen mener også at det store omfanget av deltid er den viktigste årsaken til lønnsgapet mellom menn og kvinner. Og i koronaåret gikk det i feil retning. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn økte litt fra 2019 til 2020, viser ferske tall. For heltids- og deltidsansatte samlet var kvinners lønn 87,5 prosent av menns lønn, mot 87,8 prosent året før.

– Å tette lønnsgapet går altfor seint, og det er på høy tid, sier Nord.

Fagforbundet fortsetter å kjempe for likeverd, likelønn og like muligheter!

Selv om kvinnedagen 8. mars bli annerledes skal vi fortsatt samles så godt vi kan for å feire seirene vi har vunnet og rette oppmerksomhet på kampene som gjenstår.

Se aktuelle digitale arrangementer her

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?