Til hovedinnhold

«Valuing Water» – betydningen av vann

Tema for årets internasjonale vanndag er betydningen av vann som livsviktig ressurs.

Tema for årets internasjonale vanndag er betydningen av vann som livsviktig ressurs. (Foto: Worldwaterday)

På verdens vanndag 22. mars handler det om hva vann betyr for oss mennesker, hvordan vi verdsetter vann og hvordan vi bedre kan beskytte og ta vare på denne viktigste av alle ressurser.

18.03.2021 av Bendik Flomstad
Sist oppdatert: 18.03.2021

22. mars, på verdens internasjonale vanndag, vil FN publisere og belyse temaet i sin årlige World Water Development Report. Temarapporten er ment både som inspirasjon og opplysning for beslutningstakere. Det skal være et verktøy for en bærekraftig vannforvaltning verden over.

Det livsviktige vannet

For at vi skal nå bærekraftmålene må vi sette pris på vann som den livsviktige ressursen det er. Dette er idéen bak årets tema.

Vann er grunnleggende for all sivilisasjon. Tilgang til vann er en forutsetning for bosettinger, jordbruk, helse og miljø.

Men vann er også kime til konflikt. Dette kan bli enda tydeligere i framtida. Vi har sett folk demonstrere i gatene for retten til rent vann, mens private selskaper skrur opp prisen og begrenser tilgangen på vann. Verden over ser vi at vannmangel fører til store lidelser. I konfliktområder er tilgangen på rent vann dårlig, det rammer de svakeste.

Utfordringer også i Norge

Her i Norge er vi heldige som har rikelig tilgang på rent vann. Vi kan ta rent vann for gitt. Samtidig behandles denne uvurderlige ressursen på stemoderlig vis. Mye av infrastrukturen som skal frakte dette vannet rundt, er i elendig forfatning. Norske vannrør lekker i snitt 32 prosent. Det er et alarmerende høyt tall.

En ny Norsk Vann-rapport slår fast at vi blir nødt til å betale mer for vann i fremtiden. Rapporten viser de nærmest ufattelige investeringene som trengs for å ruste opp norske vannrør. Bare siden forrige rapport i 2017 har investeringsbehovet økt med 80 milliarder kroner.

Vanntjenester finansieres etter selvkostprinspippet. Men dagens kommunale vanngebyrer er ikke nok. Rapporten foreslår både økning av dagens gebyrer og innføring av nye gebyrer. I tillegg må staten bidra med nasjonale investeringer og ikke skyve ansvaret over på kommunene som er hardt presset fra før.

Og i tillegg til opprusting av ledningsnettet, er det er skrikende behov for kvalifiserte fagfolk til å drifte og utvikle vannsektoren. Fagforbundet jobber aktivt for å bedre rekrutteringen til vannbransjen.

Uten vann stopper alt

Dagens kommunale avgifter som sikrer oss ubegrenset rent vann i springen, er på om lag 15 koner per dag. Sammenliknet med hva vi betaler for andre goder som internett, strømmetjenester og dagligvarer, må vi stille spørsmålet om dette er dyrt.

Uten vann stopper alt. Fagforbundet jobber for at vann skal anerkjennes som en rettighet og ikke en handelsvare.

Hva betyr vann for deg? På worldwaterday.org kan du lese mer om årets vanndag.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?