Til hovedinnhold

Fagforbundets leder ber Siv Jensen holde seg unna lønnsoppgjøret

Fagforbundets leder, Mette Nord.

Fagforbundets leder, Mette Nord. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Leder i Fagforbundet, Mette Nord reagerer kraftig på FRP-leder Siv Jensens uttalelser om å gi et ekstra lønnsløft kun til helsepersonell og lærere. – Lønnsoppgjør er partenes ansvar, og frontlinja er betydelig breiere enn helsepersonell og lærere, fastslår Nord.

20.03.2021 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 25.03.2021

Siv Jensen foreslo under sin tale til partiets landsstyre å gå bort fra frontfagsmodellen og gi utvalgte yrkesgrupper lønnsløft.

Mette Nord mener FRP-lederen gir blaffen i mange arbeidsfolk i en rekke andre yrker som har stått på og bidratt til å holde hjula i samfunnet i gang det siste året. 

– Frontlinja er bussjåføren som frakter helsepersonell og andre i samfunnskritiske yrker på jobb. Det er alle de i NAV som har fått et betydelig arbeidstrykk for å sikre dagpenger til alle som er permitterte eller oppsagte som følge av pandemien. Samt alle de i sosialtjenesten som jobber med sårbare og utsatte grupper som har fått en dobbel byrde med nedstenginga av samfunnet. 

200 000 arbeidsløse og økt belastning for mange

Nord minner om at over 200 000 nordmenn nå er arbeidsløse som følge av koronakrisa og mener at både politikere og partene i arbeidslivet må tenke mye bredere enn FRP nå legger opp til.

– Hva med renholdere som bryter smitteveien og butikkmedarbeidere som har sørget for at vi har livsnødvendige varer, spør Nord oppgitt.

– For ikke å snakke om alle ansatte i barnehager og skolen som ikke kan holde avstand, men har fått doblet arbeidsbyrden og redusert bemanning, fortsetter hun.

De siste dagene har vi sett hvordan belastningen på de ansatte i Oslo-barnehagene har ført til at flere har måttet stenge.

Setter flere i frontlinja på sidelinja

Fagforbundets leder mener Siv Jensen kunne ha gitt bedre rammebetingelser da hun nylig satt sju år som finansminister. – Hun kunne ha sikret bedre bemanning i helse og oppvekst, men gjorde det stikk motsatte. Vi sitter igjen med en pressa kommuneøkonomi og gjentatte forslag om konkurranseutsetting som legger press på faglig kompetanse og lønns- og arbeidsvilkår, sier hun.

- Alle som har jobba natt og dag for å trygge resten av befolkninga fortjener mer enn å bli satt på sidelinja til fordel for kun noen få yrkesgrupper slik Jensen foreslår, avslutter Nord.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?