Til hovedinnhold

Hvorfor er Fagforbundet opptatt av å hjelpe folk i utlandet, når det fortsatt er mange som trenger hjelp her i landet?

08.10.2020
Sist oppdatert: 08.10.2020

Arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen har tradisjoner for å drive internasjonalt solidaritetsarbeid. Det er hele grunntanken – arbeidere i alle land – foren dere.

Arbeidsgivere over hele verden setter faglige rettigheter under press. Mange norske arbeidsgivere bruker forholdene i utlandet som argument for å svekke rettighetene våre her hjemme. Fagbevegelsen trenger derfor å samarbeide med arbeidstakere utenfor Norge. Vi kan lære av hverandre og støtte hverandre i kampen for bedre forhold for arbeidstakerne i alle land.

Det internasjonale engasjementet er delt i to. Det ene er samarbeid med forbund for offentlig ansatte i andre land om arbeidstakerrettigheter, mot privatisering og andre politiske spørsmål. Det andre er solidaritetsarbeid der vi hjelper forbund i fattige deler av verden med å bygge opp organisasjoner og lære opp tillitsvalgte.

I mer enn ti år har Fagforbundet først bygget og så drevet en barneby i Angola i samarbeid med SOS Barnebyer. Barnebyen vår har skole, barnehage og familiehus. Mange medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet er bidragsytere.

Vi har også prosjekter sammen med Norsk Folkehjelp. Folkehjelpa er fagbevegelsens humanitære organisasjon og har prosjekter i mer enn 30 land i verden. Sammen med dem har vi flere prosjekter rettet mot palestinske ungdom og kvinner i Palestina og Libanon. Vi samarbeider også om et mineryddereprosjekt i Laos.

Er du opptatt av internasjonalt arbeid så kan du lese mer om hvordan engasjere seg her

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?