Til hovedinnhold

Innvandrere behøver vel ikke å fagorganisere seg?

08.10.2020
Sist oppdatert: 08.10.2020

Norge er et flerkulturelt samfunn og fagbevegelsens medlemmer er mangfoldig. Det er en verdi som vi skal bruke på best mulig måte. Fagforbundet ønsker et samfunn der det er plass til alle, og at alle har en likeverdig tilgang på arbeid. Et flerkulturelt samfunn krever et sterkt vern mot diskriminering og ulikebehandling på grunn av kjønn, etnisk opprinnelse, tro, funksjonshemming og seksuell orientering.

Nesten halvparten av innvandrere i Norge kommer fra land i EU/EØS og de fleste kommer til Norge på grunn av arbeid. Mange kommer også på grunn av familie eller som flyktning. Kunnskap om regler og uskrevne regler i norsk arbeidsliv varierer da innvandrerbefolkningen er sammensatt og består av personer fra 220 ulike nasjoner. Det betyr at kjennskap til norske arbeidstakerorganisasjoner, rettigheter og plikter i arbeidslivet varierer fra person til person.

Noen har bodd lenge i Norge og er fagorganiserte, andre er nye her og trenger en tillitsvalgt som kan fortelle om Fagforbundet. Noen kommer også fra land der tilliten til myndigheter og fagbevegelsen er lav på grunn av eksempelvis korrupsjon og diktatur.

Da er det viktig at Fagforbundets tillitsvalgte er tilgjengelige med informasjon, skaper trygghet og bygger tillit. Forbundet har brosjyrer på forskjellige språk og det finnes en flerspråklig videosnutt som er tilgjengelig på Fagforbundets nettside, Facebook-side og Youtube-kanal. Det er også lurt å alliere seg med en kollega eller en med-tillitsvalgt som behersker et fremmedspråk og har erfart å komme som ny i Norge.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?