Til hovedinnhold

Er ikke fagbevegelsen gått ut på dato?

08.10.2020
Sist oppdatert: 08.10.2020

Arbeiderbevegelsen (fagbevegelsen ++) har i over hundre år har vært med å forme det samfunnet vi lever i. Dette har skjedd gjennom tre hovedlinjer; den faglige bevegelsen (fagforeningene), den politiske bevegelsen (arbeiderpartiet ++) og den kooperative bevegelsen (samvirke). Fagbevegelsen har sikret innbyggernes og arbeidstakernes rettigheter i oppbyggingen av landet. Dette har skjedd i et trepartssamarbeid mellom arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og offentlige myndigheter. Den såkalte «norske modellen».

 

Resultatet, den norske velferdsstaten, er basert på kompromisser mellom partene, der styrken til fagbevegelses har vært avgjørende. Dette har gitt oss den velferdsstaten vi kjenner i dag med gode velferdsordninger både i oppvekst, arbeid og som pensjonist. Den norske modellen er med på å sikre at Norge stadig utropes til et av verdens beste land å bo i, med relative små forskjeller blant folk.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?