Til hovedinnhold

Hva gjør Fagforbundet for å bedre det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser?

08.10.2020
Sist oppdatert: 08.10.2020

Fagforbundet har nesten 20 000 tillitsvalgte og verneombud som hver dag jobber for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø på arbeidsplasser. Vi samarbeider blant annet med Rådet for psykisk helse, Mental Helse, AOF og HSH. Fagforbundet gjennomfører temasamlinger og informasjonskampanjer. Temahefter er laget og kan bestilles.

 

Trusler, vold, rasisme og diskriminering er dessverre en del av virkeligheten for mange. Fagforbundet bidrar til kurs og opplæringsmateriell for å kunne forebygge og håndtere slike uønskede situasjoner. Mobbing, diskriminering, rasisme og uønsket seksuell oppmerksomhet er områder som Fagforbundet prioriterer og setter søkelyset på.

Fagforbundet ønsker ikke at medlemmene har små deltidsstillinger for dermed være avhengig av ekstravakter, vikariater, oppringninger for å kunne tjene nok til livets opphold. Vi mener rett person på rett plass, og rett til hel stilling viktig for å ha det trygt og føle seg ivaretatt i arbeidslivet. Trygghet for inntekt skaper en bedre hverdag og påvirker arbeidsmiljøet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt at de ansattes kompetanse brukes best mulig.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?