Til hovedinnhold

Trenger jeg som har en midlertidig stilling å bli medlem i Fagforbundet?

08.10.2020
Sist oppdatert: 08.10.2020

Undersøkelser viser at de som arbeider i midlertidige stillinger eller som vikar ofte kommer dårligst ut ved kompetanseutvikling på arbeidsplassen. De er mer utsatt for utbetaling av feil lønn, står ofte alene i arbeidskonflikter og opparbeider færre pensjonspoeng. Mange sliter også med å få etablert seg på grunn av lite forutsigbar inntekt som gjør det vanskelig å få lån til for eksempel bolig.

Som medlem i Fagforbundet står du ikke alene. Våre tillitsvalgte hjelper deg med hvordan du kan gå fram for å eventuelt få fast stilling. Vi har eksempler på mange medlemmer som har lykkes med det. Vi passer på at lov- og avtaleverk blir fulgt, og forhandler både landsomfattende og lokale avtaler. De tillitsvalgte tar saken din når det oppstår uenighet med arbeidsgiver. Du får rådgivning, veiledning og hjelp ved konflikter.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?