Til hovedinnhold

Veiledning til standarden for mangfoldsledelse er nå tilgjengelig

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer. Norsk Standard for mangfoldsledelse (NS 11201) er et nyttig verktøy for alle virksomheter. Nå har vi gitt ut en veiledning til standarden.

12.03.2019 av Sandra Marie Herlung
Sist oppdatert: 05.04.2019

Veiledning til standarden for mangfoldsledelse er nå tilgjengelig | standard.no

Veiledningen vil være nyttig for forståelse, implementering og bruk av NS 11201. Veiledningen gir bakgrunnsinformasjon og fyller ut kravene i standarden. 

Norsk Standard for mangfoldsledelse, NS 11201, kan hjelpe deg og din virksomhet både med å rekruttere mangfoldig og dra nytte av potensialet som ligger i et mangfoldig team. At dine ansatte har forskjellig etnisitet, religion, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne osv, er ikke et problem som må løses, men en mulighet til økt verdiskapning gjennom bedre kundeforståelse, tilgang til nye markeder, økt effektivitet og lønnsomhet. Og du som leder, må ha kompetanse til å se ressursene i teamet ditt. Dette kan NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold hjelpe deg med. 

Både standarden og veiledningen er utgitt på norsk og engelsk.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?