Veilederkonferansen 2020

Får elevene god nok veiledning før de søker seg inn på videregående utdanning? Nei, mener Olav Aannerud Bjørseth. (Foto: Illustrasjonsbilde:Thompson Rivers)

Yrkesseksjon helse og sosial arrangerer veilederkonferanse for våre medlemmer den 5. og 6. februar 2020.

12.12.2019 av Anne-Mari Samskott
Sist oppdatert: 12.12.2019

Alle som er veileder eller instruktør for lærlinger og elever på arbeidsplassen sin kan delta på konferansen.  

Konferansen vil finne sted i hovedkontoret til Fagforbundet i Keysers gate 15 i Oslo.

Fagforbundet dekker selve konferansen, samt kost og losji. Vi har reservert overnatting på Scandic St. Olavs plass, som ligger rett ved Fagforbundet sine lokaler.

Reise, og eventuell tapt arbeidsfortjeneste må man dekke selv.

Påmeldingsfrist 12. januar 2020.

For mer informasjon, følg denne lenken: https://www.fagforbundet.no/kurs-og-konferanser/?event_id=1357

;