Gratulerer med dagen, alle renholdere!

Foto: Fagforbundet, High and Low Studios.

Mandag 7. desember er Renholdernes dag. Fagforbundet gratulerer alle renholdere og vaskeriansatte med dagen. Uten dere stopper Norge opp.

07.12.2020 av Olav Strømmen
Sist oppdatert: 07.12.2020

I 2020 har hele samfunnet vært sterkt preget av koronapandemien. Uten renholdere ville situasjonen vært mye verre. Dere har stått i førstelinja i kampen mot viruset og gjort en uvurderlig innsats for å holde samfunnet i gang og innbyggerne trygge. Samtidig som smittesituasjonen og retningslinjer fra myndighetene har vært i stadig endring, har dere ytt renhold av høy kvalitet. Dere har taklet større arbeidsmengde, skjerpede rutiner og økt fokus på smittevask på en eksemplarisk måte.

En grunnleggende samfunnsfunksjon

Den 23. mars ble renhold definert som en kritisk samfunnsfunksjon. Hvorfor dere ikke var på listen over kritiske samfunnsfunksjoner fra dag én kan man jo bare lure på. En del av svaret er nok at tjenester som ivaretar grunnleggende samfunnsfunksjoner, ofte tas for gitt og sjelden får oppmerksomheten de fortjener.

Koronakrisa har derimot vist med all tydelighet at uten renhold stopper Norge opp. Uten innsatsen til renholdere kunne verken sykehus, sykehjem, skoler, barnehager eller andre velferdstilbud opprettholdt drift. Uten at vaskeriansatte ivaretok institusjonenes behov for rene tekstiler til brukere og ansatte, heller ingen drift. Dere representerer beredskap i sin reneste form og grunnmuren i velferdssamfunnet.   

Uunnværlig fagkompetanse

Krisa har også vist viktigheten av den høye fagkompetansen dere innehar. Som fagfolk vet dere at galt utført renhold kan spre smitte i stedet for å stoppe den. Dere vet at flater, håndtak, arbeidsutstyr og alle øvrige kontaktpunkter, må rengjøres nøye og i riktig rekkefølge for å ivareta et forsvarlig og hygienisk innemiljø. Viktigheten av kompetansen dere har brukt til å iverksette nøye gjennomtenkte rutiner, intern opplæring underveis, og så oppfølging og presis utføring av renholdet, kan ikke understrekes nok. Den har vært uunnværlig.       

Vær stolte!

Riktig renhold krever høy kompetanse og dyktige fagarbeidere – ikke bare under en pandemi, men alltid! Renhold ivaretar nemlig tre sentrale behov, som alle andre samfunnsfunksjoner alltid er avhengig av: et godt innemiljø, ivaretakelse og vedlikehold av materielle verdier – og hygiene. Dere sitter på fagkunnskap politikere og folk flest dessverre kjenner lite til. Dere jobber både med mennesker og teknisk utstyr, og har inngående kunnskap om kjemi, smittevern, inneklima og miljøpåvirkninger. Denne kompetansen skal dere være stolte av!

Vi i Fagforbundet ser at våre medlemmer har stor yrkesstolthet. Vi ser at dere framsnakker faget deres, og at mange tar fagbrev og jobber for at flere skal ta det. Mange engasjerer seg i fagforeningsarbeid og yrkesfaglig arbeid, og vi ser at dere bidrar til kvalitetsutvikling innen renholdsfaget. Engasjementet deres er fantastisk! Det inspirerer oss i Fagforbundet i vårt arbeid for å sikre dere gode lønns- og arbeidsforhold, faglig utvikling i arbeidshverdagen og en renholdstjeneste drevet i offentlig egenregi.  

Kjære renholdere og vaskeriansatte, tusen takk! I dag er dagen der dere skal hylles. Dere fortjener å bli satt stor pris på – ikke bare i dag, men 365 dager i året. I Fagforbundet er vi stolte av den viktige jobben dere gjør. Gratulerer med dagen!