Til hovedinnhold

Lied-utvalget i full sving

(Foto: Ellisiv S. Selnes)

Tirsdag denne uken inviterte Lied-utvalget til digitaliseringsseminar. Lied-utvalget, som ledes av Ragnhild Lied, ble nedsatt 1. september 2017 og skal levere to innstillinger. Den første innstillingen skal beskrive styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring og skal leveres i desember 2018.

28.09.2018 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 05.10.2018

Digitalisering stod på dagsorden da Lied-utvalget inviterte til seminar. Fagbevegelsen var representert. Flere foredragsholdere ga nyttige innspill til hvordan digitalsering skal tillempes i videregående opplæring.

Et spesielt trekk ved digitalsering er at den kan virke polariserende, ved at enkelte grupper i samfunnet får tilgang på kunnskap som andre ikke besitter. Dette gjelder både tilgang på digital kompetanse, men også tilgang til informasjon rent generelt. Dette gjør digitalisering i skoleverket spesielt viktig.

Silvja Seres, som holdt innlegg, var spesielt opptatt at alle i samfunnet må være med på den digitale modningen som vil skje framover. 

Representanter fra Sykehuset i Østfold gav eksempler på digitaliseringen som skjer der. Styring av rom og kontrollen over forskjellige avdelinger skjer heldigitalt.

 

Les mer om Lied-utvalget her:

https://www.liedutvalget.no/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?