Til hovedinnhold

Arkivverket: "Arkivsenter sør - pilot for regionalt arkivarbeid"

Arkivsenter sør starter opp et tettere samarbeid om publikumstjenester og depotdrift. Arkivbrukere på Agder skal få bedre tjenester med felles og lokal ledelse.

02.10.2018 av Martin Raaen Eidissen
Sist oppdatert: 02.10.2018

Arkivsenter Sør på Presteheia i Kristiansand huser Statsarkivet i Kristiansand, en del av Arkivverket, og Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA). Mens Statsarkivet tar vare på arkivene etter den lokale og regionale statlige forvaltningen og arkiver fra bedrifter, lag og foreninger, er IKAVAs kjerneoppgave å ta vare på kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale i Vest Agder. Pilot Agder er en utprøving av et tettere samarbeid mellom interkommunale selskaper og det statlige Arkivverket, ved at bevaring av arkiver i depot og tjenester ut mot publikum, får en felles organisering og ledelse. Modellen er en pilot for et mulig fremtidig regionalt arkiv der målet er et mer samlet og sterkere fagmiljø, der du som arkivbruker i Agder skal få bedre tjenester.

 

Les mer her: https://www.arkivverket.no/nyheter/arkivsenter-sor-pilot-for-regionalt-arkivarbeid

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?