Til hovedinnhold

SAMDOK – en god samarbeidshistorie

Fire års formalisert sektorsamarbeid er avsluttet når SAMDOK-prosjektet denne høsten har avlevert sine siste rapporter. En avsluttende prosjektrapport og en ekstern evalueringsrapport har oppsummert styrker og svakheter i et arbeid som har omfattet alle deler av en svært sammensatt arkivsektor. Alle rapportene er overlevert til Arkivverkets ledergruppe, og nå er det opp til etaten hvordan funn, resultater og erfaringer kan implementeres og benyttes videre. Men før vi kommer så langt er det er all mulig grunn til å løfte frem noen høydepunkter.

04.03.2019 av Martin Raaen Eidissen
Sist oppdatert: 26.08.2019

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?