Til hovedinnhold

Arkivseanse med sprengkraft på Kulturhuset i Oslo

Arnt Silseth, nestleder Møre og Romsdal. SKA-styremedlem

Arnt Silseth, nestleder Møre og Romsdal. SKA-styremedlem (Foto: Trond Isaksen)

Mandag 1. april avholdt Fagforbundet i samarbeid med Tankesmien Agenda arrangementet "Et støvete arkiv: Klarer vi å holde tritt med det digitale samfunnet?" til svært god mottakelse fra deltakerne. (NB: video-opptak av hele seansen nederst i saken!)

05.04.2019 av Martin Raaen Eidissen
Sist oppdatert: 26.08.2019

Introduksjonen til seansen var følgende:

"Det er en viktig offentlig oppgave å dokumentere nåtid og fortid. Likevel har Riksrevisjonen vist at arkiveringen i forvaltningen er mangelfull, og at departementene ikke dokumenterer viktige prosesser tilstrekkelig. Media avslører igjen og igjen at norske kommuner mangler vesentlig dokumentasjon både i store økonomiske saker og viktige beslutninger som påvirker livssituasjonen til enkeltmennesker. Digitaliseringen av samfunnet gjør situasjonen enda vanskeligere.

Hvorfor er det slik? Hva gjør vi med at viktig historie ikke dokumenteres for ettertiden? Kan vi regne med at teknologien vil løse dette, og redde oss i fremtiden?"

Vi hadde gleden av å få besøk fra riksarkivar Inga Bolstad, som åpnet arkivarrangementet. Riksarkivaren ga tydelig uttrykk for at arkivsektoren hadde blitt lite satset på de siste årene, noe som er et paradoks all den tid nettopp arkivsektoren er spesielt berørt av den økende graden av og behovet for digitalisering og automatisering. Blant annet har Riksarkivet/Arkivverket fått bevilget stadig mindre over statsbudsjettet under nåværende regjering.

Etter Bolstads åpning fikk vi servert innlegg av Tor Bernhard Slaathaug fra Stiftelsen Rettferd for Taperne og Knut Aarhus, seniorrådgiver i Riksrevisjonen.

Til slutt debatterte nevnte Aarhus, statssekretær Frida Blomgren (Kulturdepartementet), Elin Floberghagen (gen. sekr. Norsk Presseforbund) og Kari Henriksen (stortingsrep., Arbeiderpartiet), ledet av Sigrun Aasland, fagsjef i Tankesmien Agenda.

Hele arrangementet ble stramet, og i god arkivfaglig ånd bevart for ettertiden. Du finner video-opptaket her.

 

Over: Knut Aarhus (Riksrevisjonen)

 Over: Tor Bernhard Slaathaug (Stiftelsen Rettferd for Taperne)

Over: Paneldebatt (Fra venstre: Sigrun Aasland (Tankesmien Agenda), Kari Henriksen (Arbeiderpartiet), Frida Blomgren (Kulturdepartementet, Venstre), Elin Floberghagen (Norsk Presseforbund) og Knut Aarhus (Riksrevisjonen).

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?