Til hovedinnhold

Kurs og konferanser høsten 2019-10181

Her får du en oversikt over høstens kurs og konferanser

26.08.2019 av Martin Raaen Eidissen
Sist oppdatert: 26.08.2019

Norsk Arkivråd: Høstseminar 2019, 15. – 16. oktober i Oslo
http://www.arkivrad.no/hostseminar-2019 

Fagakademiet: Forvaltningsrett og saksbehandling 1 dag, 30.oktober på Stjørdal
https://fagakademiet.no/paamelding/0bef3568-28ef-492c-b153-de8843e0e16c

Norsk Arkivråd: Forvaltning av elektroniske arkiv, 5. – 6. november i Oslo
http://www.arkivrad.no/forvaltning-av-elektroniske-arkiv

Fagakademiet: Forvaltningsrett og saksbehandling 2 dager, 6. - 7.november på Gardermoen
https://fagakademiet.no/alle-kurs/ForvaltningsrettOgSaksbehandling2Dager/18333163-414f-4973-9a1e-65dd98eed0f3

Fagakademiet: Forvaltningsrett og saksbehandling 1 dag, 26.november i Bergen
https://fagakademiet.no/alle-kurs/ForvaltningsrettOgSaksbehandling1Dag/e773f294-8dd8-47fd-a588-25d5072efb15

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?