Til hovedinnhold

Kurs og konferanser høsten 2019

Her får du en oversikt over ulike kurs- og konferansetilbud på arkivområdet høsten 2019.

25.10.2019 av Martin Raaen Eidissen
Sist oppdatert: 12.12.2019

Kurs og konferanser:

Norsk Arkivråd: Offentleglova i hverdagen, 14. november i Oslo
http://www.arkivrad.no/offentleglova-i-hverdagen-0

Norsk Arkivråd: Noark, 19.–20. november i Oslo
http://www.arkivrad.no/noark

Fagakademiet: Temadag; utkast til ny forvaltningslov (NOU 2019:5), 25. november på Hamar
https://fagakademiet.no/alle-kurs/TemadagUtkastTilNyForvaltningslovNOU20195/15450521-90d6-4cde-a5de-70e3914cba03

Fagakademiet: Nye regler for behandling av personopplysninger (GDPR), 18. desember på Stjørdal
https://fagakademiet.no/alle-kurs/NyeReglerForBehandlingAvPersonopplysningerGDPR/c794e387-9fac-46df-b7c5-ea07ba330c35

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?