Til hovedinnhold

Min hverdag: Ørjan Myrmel

Ørjan Myrmel

Ørjan Myrmel (Foto: Monica Schanche)

Valgkampgeneral: Forberedelsene til valget i 2011 er godt i gang. I januar skal representantsskapet i LO i Bergen og omland avgjøre hva de vil kreve av de politiske partiene.

13.12.2010 av Randi Tevik
Sist oppdatert: 13.12.2010

Ørjan Myrmel er en engasjert tillitsvalgt. Googler vi mannen på nettet forstår vi at han er en god representant for Fagforbundet og for en politikk som medlemmene i forbundet er tjent med.

– Jeg fikk mitt første verv i 1993, så jeg har jo lang fartstid, sier han. Det var i Norsk Kommuneforbund. Han kommer fra vervet som hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Bergen kommune fra 2003 til 2010 og leder for medlemmene i fagforeninga på byutvikling.

– I 2009 slo seks foreninger seg sammen til Fagforbundet Bergen der jeg ble nestleder. Dette er den største foreninga i Hordaland med over 3000 medlemmer

– I tillegg er jeg SKA-leder i Hordaland, legger han til.

Utfordringer

Det er mange utfordringer i en by som er så blå som Bergen. Høyre og FrP har flertall og politikken er som forventet. Foruten lokale forhandlinger og etterarbeid etter streiken står valget i 2011 høyt på dagsorden.

– Kommunebudsjettet er aktuelt akkurat nå. Det som skjer er at de selger byen for fote for å dekke inn blant anna en halvering av eiendomsskatten. Nå er det opprør på grunn av skolenedleggelser - men det er jo bare et resultat av at når det som selges kan er solgt, så går det ut over tjenestene.

Myrmel håper at bergenserne ser sammenhengen og kanskje reorienterer seg politisk før valget i 2011. Fagforbundet skal gjøre sitt.

–  I disse dager ferdigstilles prosessen som skal føre fram til hvilke spørsmål vi skal stille partiene som stiller liste til valget i Bergen 2011. Fagforeningene har sendt inn sine spørsmålsforslag til LO i Bergen og omland. Den 9. desember bestemmer representantskapsmøte hva vi skal diskutere i valget i Bergen.

– De endelige spørsmåla sendes så ut til partiene  i Trondheimsmodell- stil - og de svarer forhåpentligvis, sier Myrmel. Det blir fagbevegelsens jobb å  presenterer svara og forsøke å synliggjøre forskjellene mellom de politiske alternativene.

Konkrete eksempler

– Manifest skal lage en pamflett om viktigheten av lokalvalget i Bergen der vi skal synliggjøre forskjellen på partiene gjennom konkrete eksempler. Målet er å få folk til å stemme - og helst riktig. Dette er et samarbeidsprosjekt med LO i Oslo.

– LO i Bergen og omland er jo ikke bare Bergen kommune, men også kommunene rundt og Hordaland fylke. Derfor  har vi  i samarbeid med de andre LO-avdelingene i Hordaland også utarbeidet en åtte-ti spørsmål til fylkespartiene siden det jo er både kommune- og fylkestingsvalg, sier Ørjan Myrmel.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?