Til hovedinnhold

Min hverdag: Tor Even Fougner

thmrod.gif

thmrod.gif (Foto: Ellisiv S. Selnes)

Uorganisert: Den nye nestlederen i Fagforbundet teoLOgene har vært uorganisert store deler av sitt yrkesliv. Det finnes en fornuftig forklaring.

28.02.2011 av Ellisiv Solskinnsbakk Selnes
Sist oppdatert: 09.08.2013

Den lille fagforeninga ble til for 11 år siden, som motvekt til Den norske kirkes presteforening. TeoLOgene tok et klart standpunkt for homofile prester.

– Presteforeninga var aldri noe alternativ for meg. Den er for mye en del av kirkelige maktstrukturer, og tar ikke godt nok vare på utsatte grupper, mener Fougner. Derfor var han uorganisert store deler av sitt yrkesliv. Da teoLOgene kom, jobbet han i England - men meldte seg inn da han kom hjem igjen.

– I England skjønte de ikke hva jeg snakka om da jeg spurte om fagorganisering for prester. Der har de ei lita lønn fra kirkens innsamlede midler, én fridag i uka og ingen helgefri utenom ferieukene, forteller han.

Noe av grunnen til å flytte hjem var ønsket om å trappe opp samfunnsengasjementet.

– I ei forening med 140 medlemmer, er veien til tillitsverv kort, smiler soknepresten.

Etter et par innlegg på årsmøtet i fjor ble han benkeforeslått som nestleder, i tillegg til hovedtillitsvalgt.

Betent sak

Han hadde bare et halvt års erfaring som tillitsvalgt da Einar Gelius-saken brøt ut. Det ble en bratt læringskurve.

– Jeg erfarte først og fremst hvor viktig den tillitsvalgte er for å beholde sakligheten og skape en sivilisert tone i vanskelige personalsaker.

Fougner er fornøyd med at fagforeninga sto ved Gelius' side hele veien, og synes det var trist at han valgte å gå av.  

– Selv om jeg ikke er enig i alt han sier, var det et tap for kirken. Han kommuniserte med deler av befolkninga som vi ellers har vanskelig for å nå. En åpen og tolerant folkekirke burde hatt rom for ham, fastslår Fougner.

Hektisk løsrivelse

Det som står øverst på jobblista nå, er konsekvensene av at kirka løsrives fra staten.

– Prester er statstjenestemenn, og hvis kirka blir en selvstendig organisasjon, blir det en kjempeutfordring å beholde rettighetene.

Den gamle kirkeloven gjelder ut denne stortingsperioden. Så vil det komme en virksomhetsoverdragelse av himmelske proporsjoner med yrkesfaglige utfordringer deretter. Slik blir 20 prosent frikjøp fort til 50. Likevel finner han tid til familen, holder kurs i meditasjon og utøver hobbyen møbelsnekring. På spørsmål om hva som er viktigst i fagforeningsarbeidet, er svaret krystallklart.

– Å påvirke beslutningsgrunnlaget før beslutninger tas. Bruk medbestemmelsesretten og ikke vent til uretten har skjedd, oppfordrer Tor Even Fougner.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?